Roze Salon: Uitje

  • 25 jun 10:00 uur
  • Nog nader te bepalen externe locatie, Frankeland
  • voor iedereen toegankelijk

Vindt u het soms lastig om openlijk over uw seksuele geaardheid of genderidentiteit te praten? Of komt u graag op een ontspannen manier in
contact met bijvoorbeeld lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en/of interseksuele ouderen (LHBTI-ouderen)? Wees welkom bij onze Roze Salon!

De Roze Salon vindt één keer per maand plaats, op de laatste dinsdag van de maand, normaal gesproken om 14.30 uur. Deze editie gaan wij echter met elkaar op pad! 

Voor meer informatie over het uitje (+ aanmelden) kunt u terecht bij Carline Verkade (coördinator Roze Salon): 010 - 426 49 25 / c.verkade@frankelandgroep.nl. 

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11