Inkomenscriteria huur- en aanleunwoningen


Terug

Een aantal wooncomplexen waarin u via de Frankelandgroep kunt huren, is in eigendom van een woningcorporatie. Wij dragen huurders voor aan de woningcorporatie. Het gaat om de volgende wooncomplexen: 

Het inkomen en het type huurwoning (sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning) bepalen of een kandidaat de woning krijgt toegewezen.

  • sociale huurwoningen
    Dit zijn alle woningen met een netto huur lager dan € 808,06. Afhankelijk van uw inkomen en de hoogte van uw vermogen is huurtoeslag mogelijk.
     
  • vrije sector huurwoningen
    Dit zijn alle woningen met een netto huur hoger dan € 808,06. Er is géén huurtoeslag mogelijk.


Hieronder vindt u voor beide categorieën de inkomenscriteria die bij toewijzing van belang zijn.

Vaartland

Inkomenscriteria sociale huurwoningen
(netto huurprijs < € 808,06) 

Inkomenscriteria sociale huurwoningen (netto huurprijs < € 808,06* ) Voor de toewijzing van de sociale huurwoningen stelt de Europese Commissie bepaalde inkomenscriteria. Woningcorporaties zijn daarbij verplicht om minimaal 85% van deze woningen te verhuren aan mensen met een belastbaar inkomen tot en met € 44.035* (voor eenpersoonshuishoudens) of tot en met € 48.625* (voor meerpersoonshuishoudens) en maximaal 15% aan mensen met een belastbaar inkomen hoger dan € 44.035* (voor eenpersoonshuishoudens) of hoger dan € 48.625* (voor meerpersoonshuishoudens). 

Omdat wij de voordracht van huurders doen bij de woningcorporatie, moeten wij rekening houden met uw inkomen. Wij vragen daarom bij aanmelding bij het Centraal Woonpunt om een opgave van uw bruto jaarinkomen. Aan de hand hiervan doen wij een grove inkomenstoets voor de woning(en) waarvoor u zich wilt inschrijven. 

Let wel: wanneer wij u als mogelijke huurder voordragen voor één van de woningen, dan zal de woningcorporatie uw inkomen daadwerkelijk toetsen met behulp van een inkomensverklaring van de Belastingdienst (IB60 formulier). Het is uiteindelijk ter beoordeling aan de woningcorporatie om de woning wel of niet aan u te verhuren. 

Meerzicht

Inkomenscriteria vrije sector huurwoningen
(netto huurprijs > € 808,06) 

Voor de toewijzing van de vrije sector huurwoningen hanteert de Frankelandgroep een inkomensnorm van minimaal 4 keer de maandelijkse huurprijs = bruto maandinkomen. Zit u op de grens qua inkomenseis of heeft u eigen vermogen, dan dient u te kunnen onderbouwen dat u aan de huurverplichting kunt voldoen.


Terug naar Huur- en aanleunwoningen