Indicatiestelling en bekostiging

Wilt u zorg van de Frankelandgroep ontvangen? Dan heeft u een indicatie nodig. Een indicatie geeft aan welke zorg u nodig heeft en wat de intensiteit van deze zorg is. U kunt zelf een indicatie voor zorg aanvragen. Waar u dit kunt doen, is afhankelijk van welke zorg u nodig heeft. Hieronder vindt u op een rijtje bij welke instanties u terecht kunt.


Wij zijn helaas niet met alle zorgverzekeraars tot overeenstemming gekomen over de vergoeding van zorgproducten die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet. Meer informatie vindt u op de pagina Vergoedingen vanuit de zorgverzekeringswet.

TOF-wijkverpleging

Wijkverpleging

(verzorging en verpleging thuis)

Wijkverpleging is ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Frankelandgroep heeft een team van indicatiestellers die onderzoekt of u voor persoonlijke verzorging en/of verpleging in aanmerking komt.

U kunt contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep, t. 010 - 426 49 25.

Wijkverpleging valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U betaalt hiervoor géén eigen bijdrage, wel betaalt u het wettelijk verplicht eigen risico.

TOF-HH

Ondersteuning bij het huishouden en individuele begeleiding

U kunt bij het ROGplus een indicatie voor ondersteuning bij het huishouden en/of individuele begeleiding aanvragen. Dit wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Zie www.rogplus.nl voor meer informatie.

Voor ondersteuning bij het huishouden, individuele begeleiding en dagbesteding betaalt u een wettelijk bepaalde eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor zal het CAK uw gegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.rogplus.nlwww.hetcak.nl of bel gratis 0800 1925.

Jacobs Gasthuis

Langdurig verblijf binnen de Frankelandgroep

Blijvende intensieve zorg en/of zorg/toezicht in nabijheid wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) indiceert deze zorg. Als u deze indicatie heeft, kunt u zolang u thuis woont ook diverse vormen van zorg ten laste van deze indicatie ontvangen.

Zie www.ciz.nl voor meer informatie.

Voor langdurig verblijf binnen de Frankelandgroep betaalt u een wettelijk bepaalde inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor zal het CAK uw gegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl of bel gratis 0800 1925.

Wachtlijstbegeleiding

Indien u een indicatie voor langdurig verblijf heeft, dan plaatsen wij u op de wachtlijst van een van onze locaties. De duur van de wachttijd is afhankelijk van de urgentie van uw situatie en de plaatsingsmogelijkheden. Gedurende deze periode wordt u begeleid door een vaste contactpersoon van de Frankelandgroep. In nauw overleg met u en uw mantelzorg bekijken we wanneer u kunt verhuizen naar een van onze locaties.

Frankeland - revalidatie

Kortdurend verblijf binnen de Frankelandgroep

Als u tijdelijk vanwege een medische zorgvraag (bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname) niet (goed) thuis kan verblijven, dan kunt u kortdurend verblijven binnen de Frankelandgroep. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) indiceert voor dit tijdelijk verblijf.

Zie www.ciz.nl voor meer informatie.

Frankeland - revalidatie

Logeren binnen de Frankelandgroep

Logeren binnen de Frankelandgroep is een manier om uw mantelzorgers (tijdelijk) te ontlasten. Deze zogenaamde respijtzorg wordt vergoed vanuit de Wmo en kunt u aanvragen bij het ROGplus.

Zie www.rogplus.nl voor meer informatie.

Voor respijtzorg geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

Frankeland - revalidatie

Geriatrische revalidatiezorg

De Frankelandgroep biedt geriatrische revalidatiezorg; dit is een voorziening vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze indicatie wordt vanuit het ziekenhuis gesteld door een medisch specialist.

Geriatrische revalidatiezorg valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U betaalt hiervoor géén eigen bijdrage, wel betaalt u het wettelijk verplicht eigen risico.

behandeling

Eerstelijns behandeling

De kosten voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek worden vergoed vanuit de basisverzekering (u betaalt hiervoor een verplicht eigen risico) en/of aanvullende verzekering.

Let op: voor ergotherapie, logopedie en diëtetiek eist uw zorgverzekeraar in veel gevallen een verwijzing van uw huisarts of specialist. U kunt in uw polisvoorwaarden nalezen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

dagbesteding

Dagbesteding

Een indicatie voor dagbesteding krijgt u van het ROGplus of van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ):

 • ROGplus
  De kosten voor deelname worden vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt hiervoor een wettelijke, inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor zal het CAK uw gegevens opvragen bij de Belastingdienst.

  Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl of bel gratis 0800 1925.
  Zie www.rogplus.nl voor meer informatie of bel 010 870 11 11.
   
 • CIZ
  De kosten voor deelname worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor eveneens een wettelijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage is niet van toepassing bij een indicatie voor ‘Behandeling groep’.

  Zie www.ciz.nl voor meer informatie of bel 088 789 14 40.

Hoe kan ik kiezen voor zorg van de Frankelandgroep?

Als u in aanmerking wilt komen voor zorg van de Frankelandgroep, dan kunt u bij de instantie waar u de indicatie aanvraagt de Frankelandgroep als voorkeursaanbieder aangeven.