Cliëntportaal

Als bewoner, huurder of cliënt van de Frankelandgroep heeft u een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Een digitaal zorgdossier, met hierin onder andere alle afspraken die met u gemaakt zijn over de zorg die u van ons ontvangt.

Binnen de Frankelandgroep kunt u en/of uw vertegenwoordiger zorg/eerste contactpersoon via het cliëntportaal Caren inzage krijgen in uw digitale zorgdossier. Hier kunt u onder andere uw persoonlijk plan, uw zorgafspraken, uw geplande activiteiten en de rapportages van zorgmedewerkers inzien.

Op deze pagina vindt u alle informatie over het cliëntportaal overzichtelijk op een rij.

Indien u voorheen gebruikmaakte van het cliëntportaal van Plancare kunt u de gegevens van uw vorige digitale zorgdossier nog tot eind 2021 via dit cliëntportaal inzien.

Alles over Caren

direct inloggen     
aanmelden
veelgestelde vragen

 

De mogelijkheden van Caren

Caren is een cliëntportaal waarmee u inzage in uw digitale zorgdossier kunt krijgen.  

Caren biedt veel mogelijkheden. Zo kunt u via Caren bijvoorbeeld uw zorgplan met de gemaakte zorgafspraken inzien. Ook kunt u de rapportages van de zorgmedewerkers lezen en in de cliëntagenda staan de afspraken die u heeft (bijvoorbeeld naar welke activiteiten u gaat). 

Kortdurend verblijf

Hoe krijg ik toegang tot Caren?

Voor inzage in uw digitale zorgdossier via Caren heeft u een account nodig.
Dit account kunt u zelf aanmaken op de website van Caren (www.caren.nl). Hiervoor heeft u de persoonlijke code nodig die u vindt in de brief die in de informatiemap is opgenomen.

Let op: deze code is maximaal 6 weken te gebruiken. Heeft u na 6 weken nog geen account aangemaakt, dan kunt u bij uw persoonlijk begeleider, het afdelingshoofd of de (wijk-)verpleegkundige een nieuwe inlogcode aanvragen.

Kan ik mijn mantelzorgers ook toegang verlenen tot Caren?

Dat kan zeker, u kunt dit op twee manieren doen:

 • u kunt uw naasten ‘uitnodigen’ om toegang te krijgen. Dit is mogelijk nadat u op de website van Caren een account met uw persoonlijke code heeft aangemaakt
 • als u zelf geen gebruikt wilt maken van Caren, kunt u ook uw persoonlijke code direct aan uw vertegenwoordiger zorg/eerste contactpersoon geven.

U kiest er altijd zelf voor met wie u uw zorggegevens deelt.

Berichten sturen aan zorgmedewerkers

Als u bij ons in zorg komt, stelt het zorgteam binnen 3 dagen een eerste rapportage op bij  ‘familiecommunicatie’. Daarmee wordt het berichtenverkeer tussen u en het zorgteam opgestart.

We spreken ten aanzien van het gebruik van het berichtenverkeer graag het volgende met u af:

 • We reageren van maandag tot en met vrijdag binnen 2 dagen op uw berichten.
 • In de weekenden en op feestdagen zijn we niet in de gelegenheid om op uw berichten te reageren.
 • Heeft u een dringende vraag, met spoed zorg nodig of heeft u een klacht/onvrede? Neemt u dan s.v.p. telefonisch/rechtstreeks contact met ons op.

Let op: Als u wilt dat zorgmedewerkers uw bericht lezen, dan dient u bij uw bericht aan te vinken dat u uw bericht wilt delen met de ‘Frankelandgroep en de vertrouwensgroep’.

Meer weten over Caren? Heeft u nog vragen?

Bekijk hieronder enkele veelgestelde vragen over Caren. 

 • Lukt het niet om in te loggen in het cliëntportaal of heeft u andere vragen over uw account(gegevens)? 
  Neem dan contact op met Caren via de knop ‘Hulp nodig?’ op de website van Caren (www.caren.nl).   
   
 • Hoe kan ik meerdere zorgdossiers aan mijn Caren account toevoegen?
  Het is mogelijk om op één e-mail adres meerdere zorgpagina's (voor inzage in verschillende zorgdossiers) aan te maken, bijvoorbeeld als twee van uw naasten zorg van de Frankelandgroep ontvangen. Klik hier om te zien welke stappen u moet volgen.
   
 • Hoe kan ik meerdere zorgaanbieders aan mijn Caren account toevoegen?
  Het is mogelijk om op één zorgpagina een koppeling te hebben met meerdere zorgaanbieders, bijvoorbeeld als twee van uw naasten zorg ontvangen van verschillende zorgaanbieders. Of bijvoorbeeld wanneer uw naaste zorg ontvangt van meer dan één zorgaanbieder. Voorwaarde is wel dat de verschillende zorgaanbieders aangesloten zijn bij Caren. Deze handeling kan alleen uitgevoerd worden door de beheerder van de zorgpagina. Klik hier om te zien welke stappen u moet volgen.

Heeft u een andere vraag over Caren? Ga direct naar de veelgestelde vragen over Caren

Veiligheid en privacy

In verband met uw privacy gaan we uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en spannen we ons naar vermogen in om het cliëntportaal veilig te houden. We houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van privacy van gegevens en informatiebeveiliging.

Strikt persoonlijk en vertrouwelijk!

Wij willen u er graag op wijzen, dat de gegevens die u via het cliëntportaal ontvangt strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Wij verzoeken u dan ook zorgvuldig met het cliëntportaal om te gaan. Dat wil zeggen:

 • Let erop dat u de computer nooit onbeheerd achterlaat als u bent ingelogd in het cliëntportaal.
 • Log altijd uit als u het cliëntportaal weer verlaat.
 • U verstrekt uw gebruikersnaam en wachtwoord niet aan derden en hanteert deze als strikt persoonlijk.
 • Laat uw inloggegevens niet onbeheerd achter.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele verspreiding van via het cliëntportaal verkregen gegevens aan derden.

Meer informatie

Bent u uw inlogcode kwijtgeraakt of is uw code verlopen?
U kunt contact opnemen met uw persoonlijk begeleider, het afdelingshoofd of de (wijk)verpleegkundige van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep voor het aanvragen van een nieuwe code.