Geestelijke verzorging (thuis)

Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Iemand die u helpt bij vragen naar de zin en betekenis van het leven? Dan kunt u terecht bij onze geestelijk verzorgers. Zowel als bewoner van een van onze locaties als wanneer u nog thuis woont. Onze geestelijk verzorgers ondersteunen u bijvoorbeeld bij het verwerken van slecht nieuws, wanneer u eenzaam of verdrietig bent, bij rouw en verlies, of als u uw situatie als uitzichtloos ervaart.

TOF

Wat is een geestelijk verzorger?

Geestelijk verzorgers zijn deskundigen op het gebied van levensvragen. Zij zijn opgeleid om u in uw persoonlijke situatie bij te staan met vertrouwelijke gesprekken. Gesprekken met een open en onafhankelijk karakter.

De geestelijk verzorgers van de Frankelandgroep staan ingeschreven bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV), een stichting die garandeert dat de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt, goed is.

Woont u nog thuis?

Geestelijke verzorging is nu ook mogelijk in de thuissituatie. De overheid stelt hiervoor structureel gelden beschikbaar. Geestelijke verzorging is kosteloos en direct in de regio beschikbaar, ongeacht uw levens­overtuiging.

Waneer komt u voor geestelijke verzorging thuis in aanmerking?

U kunt terecht bij een geestelijk verzorger van de Frankelandgroep, wanneer een zorg- of hulpverlener - bijvoorbeeld uw huisarts, een wijkverpleegkundige, uw fysiotherapeut of een maatschappelijk werker - een aanmelding doet bij de Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL). De ZEL coördineert de geestelijke verzorging in de regio.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de ZEL, klik hier.

Meer informatie

 010 - 426 49 25
 info@frankelandgroep.nl