Korsakov

Heeft u Korsakov of kent u iemand in uw naaste omgeving die vanwege Korsakov (intensieve) ondersteuning, begeleiding en behandeling nodig heeft? Dan kunt u terecht bij de zorgafdeling voor Korsakov-cliënten in Frankeland. Deze speciale zorgafdeling biedt 15 plaatsen voor volwassenen/ouderen met Korsakov. In deze brochure vindt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen.

Korsakov in beeld

Korsakov is een chronische hersenaandoening die ontstaat door een ernstig gebrek aan vitamine B1 (thiamine). De ziekte komt vrijwel alleen voor bij chronisch alcoholisten. Dit komt niet door hun alcoholmisbruik, maar doordat ze via hun voeding te weinig vitamine B1 binnenkrijgen. Door een gebrek aan vitamine B1 kunnen stoornissen ontstaan op het gebied van het geheugen. Voorbeelden hiervan zijn: problemen met het opslaan, vasthouden en terughalen van informatie, maar ook het herinneren van gebeurtenissen of het onbewust aanpassen van verhalen. Ook kunnen er problemen zijn met het aanleren van nieuwe informatie, organisatievermogen, ziekte-inzicht en/of de oriëntatie in ruimte en plaats.

Doorgaans is er bij Korsakov-cliënten sprake van passiviteit en apathie; zij hebben vaak moeite om ergens mee te beginnen. Ook kunnen impulsiviteit en ontremming aan de orde zijn, waardoor Korsakov-cliënten zich moeilijker kunnen beheersen bij de bevrediging van behoeften. Denk hierbij aan overmatig eten en roken of overschrijding van beleefdheids- en fatsoensnormen.

Er kunnen eveneens lichamelijke klachten optreden, zoals spraakproblemen, ontstekingen aan de slokdarm, maag- of darmwand, hart- en vaatziekten, longontstekingen, leverziekten, diabetes en huidproblemen. Ook neurologische problemen als evenwichtsstoornissen, polyneuropathie en ataxie (coördinatiestoornis) komen voor.

De zorgafdeling voor Korsakov-cliënten

In Frankeland wonen Korsakov-cliënten die niet meer in staat zijn zelfstandig thuis te wonen. Zij hebben bij vrijwel alle dagelijkse activiteiten (intensieve) aansturing, ondersteuning en/of behandeling nodig. Vanuit onze zorgvisie bieden wij deze zorg ‘zo gewoon mogelijk’, met als wezenlijk onderdeel een veilige en vertrouwde woonomgeving.

Elke Korsakov-cliënt heeft daarom een eigen appartement met eigen sanitaire voorzieningen. Het appartement kan naar eigen smaak worden ingericht. Verder beschikt de zorgafdeling over een sfeervolle huiskamer, een recreatieruimte en een aparte rookruimte. Op de afdeling zijn een aantal vogels die door de cliënten zelf worden verzorgd. Daarbij grenst de zorgafdeling aan een fraaie tuin.

Wanneer u op de Korsakov zorgafdeling van Frankeland komt wonen, gaat u akkoord met de vastgestelde gedrags- en huisregels. Regels die hier onder meer onder vallen zijn: onthouding van alcoholgebruik, een rookverbod in uw eigen appartement en deelname aan activiteiten en een dagprogramma.

Onze benaderingswijze

Korsakov-cliënten en naasten worden voortdurend geconfronteerd met beperkingen en stoornissen die Korsakov met zich meebrengt. Mede door geheugenstoornissen en het veelal beperkt ziekte-inzicht, vraagt de omgang met Korsakov-cliënten om een specifieke benaderingswijze. In de benadering van onze Korsakov-cliënten staat het bieden van veiligheid en zekerheid centraal. Hierbij is het uitgangspunt dat we op een empathische (meevoelende, invoelende) en directieve manier sturing en structuur bieden. Zo zoeken we vanuit een respectvolle houding aansluiting bij uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij bieden we sturing en structuur door onder meer duidelijke gedrags- en huisregels, een gestructureerd dagprogramma en activiteitenprogramma.  

Gestructureerd dagprogramma

Korsakov-cliënten hebben doorgaans moeite met het onthouden van zaken en zijn in hun handelen snel afgeleid. Daarbij is het vermogen om (de dag) te plannen en te structureren veelal sterk afgenomen. Om houvast te bieden, hebben we op de zorgafdeling een vast, gestructureerd dagprogramma met dagelijkse routines. Dit houdt in dat we de benodigde zorg en activiteiten in de huiskamer en in de recreatieruimte zo constant en voorspelbaar mogelijk aanbieden (steeds op dezelfde momenten en op dezelfde wijze). Normale dagelijkse activiteiten, zoals de krant lezen, koken, boodschappen doen, koffiezetten, afwassen en schoonmaken, vormen een belangrijk onderdeel van dit dagprogramma. Als Korsakov-cliënt krijgt u bij deze activiteiten ook taken toegewezen, zodat u op een actieve en zinvolle wijze uw dag kunt invullen. 

Naast de dagelijkse activiteiten organiseren we op de zorgafdeling ook ontspanningsactiviteiten, waaronder wandelen, uit eten gaan, filmavonden, gezelschapsspellen, geheugenspellen en het videospel Wii. 

Activiteitenprogramma

Onze Korsakov-cliënten hebben, naast de dagelijkse activiteiten op de zorgafdeling, een eigen samengesteld activiteitenprogramma. Dit programma is afgestemd op uw persoonlijke behoeften en mogelijkheden.

Het programma bevat ten minste deelname aan een beweegactiviteit (zoals zwemmen of fitness), muziektherapie en twee recreatieve activiteiten onder begeleiding van een activiteitenbegeleider. Er is een diversiteit aan recreatieve activiteiten, zoals schilderen, houtbewerking, fotografie, computeractiviteiten en/of werkzaamheden in de tuin. Het uitgangspunt is dat u als Korsakov-cliënt kunt deelnemen aan een voor u zinvol activiteitenprogramma en daarmee een prettige dagbesteding heeft. De activiteiten bieden bovendien vaak een gezellig samenzijn met medebewoners. We streven er eveneens naar om minstens één keer per jaar met een aantal cliënten op vakantie te gaan. 

(Para)medische zorg en begeleiding

Een deskundig team van behandelaren is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van cliënten met Korsakov. Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist. Daarnaast is begeleiding door een muziektherapeut, maatschappelijk werkende en/of geestelijk verzorger mogelijk. Het doel van de (para)medische zorg is het verminderen/verlichten van lichamelijke klachten en aandoeningen. Door middel van training en gewoontevorming streven we naar het (opnieuw) aanleren van dagelijkse vaardigheden. Verder hebben we gericht aandacht voor het mentaal welbevinden en welzijn van onze Korsakov-cliënten en, waar nodig, ondersteuning van mantelzorg.   

Hoe kunt u/uw naaste bij ons terecht?

U, dan wel een naaste van u met Korsakov, heeft een indicatie nodig om in aanmerking te komen voor de zorgafdeling voor Korsakov-cliënten. U kunt zelf een indicatie voor zorg aanvragen bij:

CIZ Rotterdam
Postbus 8707
3009 AS Rotterdam
Tel. 088 - 789 14 40

Nadere informatie vindt u op www.CIZ.nl. Ook kunt u via deze website een indicatieformulier downloaden.

Contactgegevens

Voor meer informatie over (het aanmelden voor) de zorgafdeling voor Korsakov-cliënten kunt u contact opnemen met Jolanda Keldermans, medewerker van de maatschappelijke dienst.

Telefoonnummer: 010 - 247 55 55 
E-mailadres: j.keldermans@frankelandgroep.nl