Behandeling en expertise

De Frankelandgroep is deskundig op het gebied van gezondheidsproblemen die zich voordoen bij ouderen. Wij leveren paramedische zorg en geestelijke verzorging aan zelfstandig wonende senioren in Schiedam en Vlaardingen en bieden expertise op het gebied van dementie, Parkinson en Korsakov.

Behandelcentrum Frankelandgroep

Het Behandelcentrum van de Frankelandgroep levert paramedische zorg aan zelfstandig wonende senioren in Schiedam en Vlaardingen:


Daarnaast biedt het paramedisch team advies en behandeling aan jongere mensen met ernstige problemen bij het bewegen, praten en/of het doen van alledaagse dingen ten gevolge van bijvoorbeeld een beroerte of een ziekte als Parkinson. 

meer informatie

Dementie

Als u te maken krijgt met dementie, roept dit mogelijk veel vragen en onzekerheden bij u, uw partner en/of overige mantelzorgers op. Als er een diagnose dementie is gesteld, kan door uw huisarts een casemanager worden ingeschakeld om u verder te helpen.

Daarnaast kunt u terecht bij het Alzheimer Café; een trefpunt voor mensen met dementie, hun partner en overige mantelzorgers.

meer informatie

Parkinson

Expertisecentrum Parkinson

Heeft u Parkinson en bent u op zoek naar professionele verzorging, begeleiding en/of behandeling of een leuke activiteit? Het expertisecentrum Parkinson is er voor u én voor uw partner of overige mantelzorgers.

Daarnaast kunt u terecht bij het Parkinson Café; een trefpunt voor mensen met Parkinson, hun partner en overige mantelzorgers.

meer informatie

Zorgafdeling voor Korsakov-cliënten

Heeft u Korsakov of kent u iemand in uw naaste omgeving die vanwege Korsakov (intensieve) ondersteuning, begeleiding en behandeling nodig heeft? Dan kunt u terecht bij onze zorgafdeling voor Korsakov-cliënten in Frankeland. Deze speciale zorgafdeling biedt 15 plaatsen voor volwassenen/ouderen met Korsakov.

meer informatie