Beweegactiviteit

Bewoners van Jacobs Gasthuis kunnen twee keer per week meedoen aan de beweegactiviteit. De invulling van deze activiteit wisselt per keer en kan variëren van bewegen op muziek tot bewegen in spelvorm.

Kosten
Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.