FIST: Scholing voor externe professionals

Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting met als doel het opleidings- en kwaliteitsniveau van medewerkers te verbeteren. In het algemeen van medewerkers binnen de zorgsector en in het bijzonder van medewerkers binnen de Frankelandgroep. FIST biedt actuele en praktijkgerichte scholing aan, waarmee medewerkers in de zorgsector hun persoonlijke kennis en vaardigheden kunnen uitbreiden en verder ontwikkelen.

FIST

Aanbod voor externe professionals

Het aanbod van FIST voor externe professionals is breed; interne opleidingen, trainingen (enkele dagdelen tot enkele maanden), (klinische) lessen en ook intervisiebijeenkomsten en beleidsdagen voor diverse medewerkers die in de zorgsector werkzaam zijn. U kunt hierbij ondermeer denken aan opleidingen/trainingen op het gebied van:

  • werken in de zorg: ADL-/PDL-zorg, belevingsgerichte zorg, EVV-schap, ergocoach, religie en spiritualiteit in de ouderenzorg, aromatherapie
  • omgaan met: angsstoornissen, (gedragsproblemen bij) dementie, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen
  • ziektebeelden en aandoeningen: kwetsbare ouderen, afasie, voedings- en slikproblemen, COPD, slechthorendheid, decubitus/wondzorg, hartfalen en Parkinson (zie 'Scholing ziekte van Parkinson uitgelicht')
  • diverse trainingen op het gebied van: communicatie, begeleide intervisie, wetgeving in de zorg.
FIST

FIST Studiegids

In de Studiegids vindt u het totale overzicht aan trainingen. Daarnaast zijn we bij FIST continu bezig om het aanbod uit te breiden en te verbeteren. In het geval u een training of scholing mist, neem dan gerust contact op met FIST.

Download de Studiegids

E-learning

FIST zet de eerste stappen in de ontwikkeling van de mogelijkheid tot het digitaal volgen van trainingen en cursussen. Dit kan toegepast worden in de voorbereiding van een training of in de toetsing van de opgedane kennis. Hierbij wordt goed gevolgd of e-learning een meerwaarde heeft ten opzichte van de reguliere trainingen.

Parkinson Innovation Award 2012

Uitgelicht: scholing ziekte van Parkinson

De laatste jaren heeft verpleeghuis Frankeland zich - naast de reguliere verpleeghuiszorg - gespecialiseerd in de zorg voor cliënten met de ziekte van Parkinson. Op 1 december 2012 zijn de inspanningen op het vlak van Parkinson beloond met een mooie prijs; op het jaarcongres van ParkinsonNet Nederland is Frankeland uitgeroepen tot winnaar van de eerste Parkinson Innovation Award.

In samenwerking met professionals van de Frankelandgroep en ParkinsonNet heeft FIST een specifieke scholing op het gebied van Parkinson ontwikkeld. Deze scholing wordt landelijk aangeboden.

meer informatie

FIST

Trainers van FIST

Alle trainingen worden gegeven door ervaren trainers, zij zijn zelf werkzaam binnen de ouderenzorg en kunnen uit eigen ervaringen putten. Daarbij zetten we zoveel als mogelijk interne trainers in om de waarde van de Frankelandgroep te behouden en te borgen.

De deelnemersgroepen houden we bewust klein om een goede interactie tussen de deelnemers en de trainer mogelijk te maken. Hierdoor iheeft u de mogelijkheid om vragen te stellen en om een eigen casuïstiek in te brengen. Daarnaast biedt het mogelijkheden om trainingen op maat te maken.

Certificaat

Aan het einde van de cursus krijgt u - indien van toepassing - een certificaat van deelname.

FIST

Inschrijven

U kunt zich voor een training(en) aanmelden door middel van het inschrijfformulier. U ontvangt vervolgens een ontvangstbevestiging. FIST neemt binnen vijf werkdagen contact met u op over de geselecteerde training(en).

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over FIST en/of een training van FIST kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator.

 FIST@frankelandgroep.nl