Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST)

Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting met als doel het opleidings- en kwaliteitsniveau van medewerkers te verbeteren. In het algemeen van medewerkers binnen de zorgsector en in het bijzonder van medewerkers binnen de Frankelandgroep. FIST biedt actuele en praktijkgerichte scholing aan, waarmee medewerkers in de zorgsector hun persoonlijke kennis en vaardigheden kunnen uitbreiden en verder ontwikkelen.

FIST

Aanbod voor medewerkers

Het aanbod van FIST voor medewerkers is breed; interne opleidingen, trainingen (enkele dagdelen tot enkele maanden), (klinische) lessen en ook intervisiebijeenkomsten en beleidsdagen. Je kunt hierbij denken aan:

  • Parkinson scholing
  • training belevingsgerichte zorg
  • BIG- scholing
  • training Management Frankelandgroep
  • cursus sociale hygiëne
  • omgaan met agressie
  • diverse klinische lessen op het gebied van: incontinentie, dementie, afasie, voeding en slikproblemen, hartfalen, huidletsel en nog veel meer.
FIST

FIST Studiegids

In de Studiegids (zie downloads onderaan deze pagina) vind je het totale overzicht aan trainingen. Daarnaast zijn we bij FIST continu bezig om het aanbod uit te breiden en te verbeteren. In het geval je een training of scholing mist, neem dan gerust contact op met de opleidingscoördinator.

E-learning

FIST zet de eerste stappen in de ontwikkeling van de mogelijkheid tot het digitaal volgen van trainingen en cursussen. Dit kunnen we toepassen in de voorbereiding van een training of in de toetsing van de opgedane kennis. Hierbij volgen we goed of e-learning een meerwaarde heeft ten opzichte van de reguliere trainingen.

FIST

Trainers van FIST

Alle trainingen worden gegeven door ervaren trainers, zij zijn zelf werkzaam binnen de ouderenzorg en kunnen uit eigen ervaringen putten. Daarbij zetten we zoveel als mogelijk interne trainers in om de waarde van de Frankelandgroep te behouden en te borgen.

De deelnemersgroepen houden we bewust klein om een goede interactie tussen de deelnemers en de trainer mogelijk te maken. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om vragen te stellen en om een eigen casuïstiek in te brengen. Daarnaast biedt het mogelijkheden om trainingen op maat te maken.

Certificaat

Aan het einde van de cursus krijg je - indien van toepassing - een certificaat van deelname. Na het succesvol afronden van de BIG-scholing wordt dit aangetekend in je persoonlijke scholingsoverzicht.

FIST

Inschrijven

Je leidinggevende kan je aanmelden voor een training door middel van een van de twee online inschrijfformulieren:


Inschrijvingen vinden uitsluitend plaats na overleg tussen jou en je leidinggevende.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over FIST en/of een training van FIST kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator.

 FIST@frankelandgroep.nl