Inhoud
Huidig

Informatiepagina coronavirus

(laatste update: 24 november 2021 - 11.50 uur)

Het aantal besmettingen in Nederland is in de afgelopen weken hard gestegen. De overheid heeft met ingang van 6 november 2021 extra maatregelen genomen om de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen. 
Een zorgelijke situatie, waardoor ook wij met ingang van zaterdag 6 november 2021 extra maatregelen hebben genomen. 

Informatie over de boostervaccinatie voor onze verpleeghuisbewoners
We hebben inmiddels voor onze verpleeghuisbewoners van de locaties Frankeland, Harg-Spaland en Schiewaegh de boostervaccinatie kunnen bestellen. In de week van 29 november aanstaande wordt deze vaccinatie - bij toestemming en indien medisch mogelijk - gegeven. 

Voor de verzorgingshuisbewoners en huurders van onze (aanleun)wooncomplexen verloopt de boostervaccinatie via de GGD of de huisarts. Zodra hier meer informatie over bekend is, vermelden we dit op deze pagina. 


Verder leest u op deze pagina welke maatregelen we hebben genomen en welke afspraken er gelden voor bezoekers. Ook leest u over de basisregels die extra belangrijk zijn om uzelf en de mensen om u heen te beschermen.
Daarnaast houden we u op de hoogte als er onverhoopt coronabesmettingen binnen de Frankelandgroep zijn. 

» zie onder (op mobiel) of rechts (op desktop) de inhoudsopgave van deze pagina

Actuele status coronabesmettingen

Woensdag 24 november 2021, afdeling LP 2/3 locatie Frankeland
Afdeling LP 2/3 is vanaf vandaag weer geopend.

Vrijdag 19 november 2021, afdeling LP0 locatie Frankeland
Met ingang van vrijdag 19 november is afdeling LP0 vanwege een coronabesmetting gesloten. Bewoners en betrokken medewerkers worden dinsdag 23 november preventief getest. Afhankelijk van deze uitslagen wordt besloten of en wanneer de zorgafdeling weer open kan. 

Vrijdagavond 29 oktober 2021, afdeling 5/7 locatie Frankeland
Afdeling 5/7 in locatie Frankeland is helaas vanwege coronabesmettingen met ingang van vrijdagavond 29 oktober 2021 gesloten.

Bezoekers blijven welkom, zij dienen zich bij aankomst wel eerst te melden bij de receptie.

Extra maatregelen en afspraken 'bezoekregeling' met ingang van 6 november 2021 

De kernen van de extra maatregelen 

 • Overal waar contacten tussen medewerkers/vrijwilligers en bewoners/cliënten zijn, werken we weer met mondneusmaskers. Alle overige medewerkers gaan tijdens hun looproutes ook weer een mondneusmasker dragen.
   
 • Voor externen (bezoekers, cliënten eerstelijnsbehandeling, wijkbewoners, leveranciers etc.) geldt eveneens dat zij tijdens hun looproutes in een locatie een mondneusmasker dragen. 
   
 • De brasserieën en horeca zijn tot nader order uitsluitend nog geopend voor bewoners, huurders van onze (aanleun)wooncomplexen en deelnemers van de dagbesteding/visiteclubs.  
   
 • Het is voor bezoekers en wijkbewoners tot nader order niet mogelijk om hier gebruik van te maken. 
   
 • Activiteiten(clubs) worden uitsluitend voor bewoners en huurders van de (aanleun)wooncomplexen georganiseerd. 
   
 • Het is voor bezoekers en wijkbewoners tot nader order niet mogelijk bij activiteiten(clubs) aanwezig te zijn. 
   
 • Kerkdiensten kunnen doorgang vinden (desgewenst ook voor wijkbewoners) mits er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. 
   
 • Grote samenkomsten zoals familiebijeenkomsten, het Alzheimer Café, Parkinson Café, Roze Salon, herdenkingsbijeenkomsten en uitvaartdiensten kunnen tot nader order geen doorgang vinden. 
   
 • Bij de Sport- & Recreatieclub gaan bewoners, huurders van onze (aanleun)wooncomplexen en externen weer op afspraak en in vaste tijdsblokken zwemmen en fitnessen.
  Met ingang van 6 november 2021 is voor het gebruik van het zwembad en de fitnessruimte een coronatoegangsbewijs nodig (volledig gevaccineerde bewoners en huurders die Zorg Thuis van ons ontvangen hoeven dit bewijs niet te overhandigen). 
Afspraken 'bezoekregeling' 
 • Bezoekers blijven te allen tijde thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij corona bij zichzelf of hun huisgeno(o)t(en). 
 • Per bewoner zijn maximaal 2 bezoekers per bezoekmoment toegestaan, er gelden géén bezoektijden. Per bezoekmoment mogen 2 kinderen tot 13 jaar als extra bezoeker mee naar een bewoner.
   
 • Bezoekers komen via de hoofdentree van de locatie binnen, passen handdesinfectie toe en houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van andere personen.
   
 • De receptie geeft bezoekers een (goedgekeurd en door ons te verstrekken) mondneusmasker en geeft waar nodig uitleg aan bezoekers over het gebruik van het mondneusmasker.
  Kinderen tot 13 jaar hoeven geen mondneusmasker te dragen.
  In het geval bezoekers vanwege eigen gezondheidsredenen een FFP2 ademhalingsbeschermingsmasker willen dragen, dan is dit toegestaan. 
   
 • Bezoekers lopen vanaf de receptie rechtstreeks naar het appartement van de bewoner en blijven gedurende het bezoek op het appartement. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de huiskamer van de zorgafdeling. 
  De bezoekers verlaten de locatie rechtstreeks na afloop van het bezoek. 
   
 • Indien de 1,5 meter afstand tot de bewoner kan worden gehouden, kunnen bezoekers in het appartement gedurende hun bezoek het mondneusmasker afdoen.
   
 • We verzoeken bewoners en familie dringend om drukke plekken te vermijden. 
 

Wat zijn de basisregels? 

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt snel toe. De basisregels zijn daarom extra belangrijk om uzelf en de mensen om u heen te beschermen. 

We doen een dringend beroep op u om zich aan de basisregels te blijven houden: 
 • een goede handhygiëne en regelmatig handen wassen blijft belangrijk
 • nies en hoest in de elleboog 
 • 1,5 meter afstand houden is een veilige afstand. We realiseren ons dat dat niet altijd en overal haalbaar is. Wees voorzichtig en geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte
 • blijf ruimtes zo veel mogelijk ventileren om het risico op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren
 • heeft u klachten? Laat u direct testen op corona. 

Verkrijgen van het coronabewijs

Er zijn verschillende manieren om een QR-code/vaccinatiebewijs te krijgen om toegang te kunnen krijgen tot bijvoorbeeld een restaurant of evenement. Met én zonder DigiD, mét of zonder telefoon/CoronaCheck app.

Wij hebben de vier manieren om een QR-code/vaccinatiebewijs te krijgen voor u op een rijtje gezet, inclusief het bijbehorende stappenplan. 

Klik hier om het document te lezen (vier manieren om het coronabewijs te verkrijgen). 

Harg-Spaland Schiedam

Afspraken voor nieuwe bewoners/tijdelijke cliënten die naar de Frankelandgroep verhuizen

Bij inhuizing van een nieuwe somatische bewoner/tijdelijke cliënt geldt het volgende:

 • in het geval een bewoner/cliënt inmiddels 2 weken volledig gevaccineerd is:
  - bewoner/cliënt hoeft niet in isolatie en wordt niet meer peventief getest.
   
 • in het geval een nieuwe bewoner/cliënt nog niet gevaccineerd is of nog maar 1 vaccinatie heeft ontvangen:
  - de nieuwe bewoner/cliënt wordt op de eerste dag bij binnenkomst en op de zesde dag (dit is de gemiddelde incubatietijd van het coronavirus) na binnenkomst getest. Tot deze uitslagen bekend zijn, blijft de bewoner/cliënt in isolatie op het eigen appartement
  - de zorgmedewerkers werken met volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals bij een besmetting met het coronavirus)
  - bij een negatieve testuitslag op de zesde dag wordt de ‘quarantaineperiode’ opgeheven. 
Voor nieuwe bewoners/tijdelijke cliënten met dementie gelden andere afspraken:
 • in het geval een bewoner/cliënt inmiddels 2 weken volledig gevaccineerd is:
  - bewoner/cliënt hoeft niet in isolatie en wordt niet meer peventief getest.
   
 • in het geval een nieuwe bewoner/cliënt nog niet (volledig) gevaccineerd is:
  - twee weken voorafgaand aan de verhuizing naar de Frankelandgroep blijft de nieuwe bewoner/cliënt zo veel mogelijk thuis en wordt door een verpleegkundige van desbetreffende locatie getest
  - de nieuwe bewoner/cliënt ontvangt gedurende de isolatieperiode zo weinig mogelijk bezoek. Bezoek en bijvoorbeeld medewerkers van de thuiszorg houden zo veel mogelijk afstand of dragen tijdens hun bezoek een mondneusmasker
  - indien de eerste testuitslag negatief is, wordt op de dag voorafgaand aan de verhuisdag opnieuw door een verpleegkundige van desbetreffende locatie getest
  - bij opnieuw een negatieve testuitslag kan de nieuwe bewoner/cliënt verhuizen naar de Frankelandgroep
  - bij binnenkomst van de nieuwe bewoner/cliënt hoeft hij/zij niet meer in isolatie. 

 

Gezondheidsklachten

Belangrijke informatie voor onze thuiszorgcliënten uit de wijk en in onze (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, Havenbogen, DrieLanen, Matlinge, Groenzicht/Meerzicht en Menuet/Suite

We verzoeken u dringend telefonisch contact met ons op te nemen bij gezondheidsklachten, zoals:

 • neusverkoudheid en/of
 • hoesten en/of
 • keelpijn en/of
 • koorts boven de 37,5 graden.

U kunt bellen met ons TOF-kantoor ( 010 - 707 41 12) of met de afdelingsleiding van de locatie waaruit u thuiszorg ontvangt. Wij bespreken dan met u of, wanneer en hoe wij de zorg voortzetten.

Voorzorgsmaatregelen voor cliënten met wijkverpleging en/of huishoudelijke zorg in de wijk en binnen onze (aanleun)wooncomplexen

 • onze verzorgenden/verpleegkundigen dragen een mondneusmasker als zij zorg bij u komen verlenen.
 • de huishoudelijk medewerkers dragen alleen een mondneusmasker als er geen 1,5 meter afstand tot de cliënt kan worden gehouden. 

 

Meer informatie

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met:

 • maandag t/m vrijdag:
  de maatschappelijke dienst van de locatie
   
 • in het weekend:
  de afdelingsleiding

Voor actuele informatie over het coronavirus, het aantal besmettingen in Nederland en de (voorzorgs)maatregelen zie de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

www.rivm.nl