Inhoud
Huidig

Informatiepagina coronavirus

(laatste update: 24 september 2020 - 15:15 uur)

Het coronavirus.... Zowel in Nederland als buiten de landsgrenzen worden mensen nog steeds geraakt door het virus en/of de maatregelen die noodzakelijkerwijs zijn getroffen.

Inmiddels zijn de maatregelen van de overheid meer versoepeld, maar het blijft van wezenlijk belang om de leefregels met elkaar op te volgen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Dit is en blijft een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Onze fantastische medewerkers en vrijwilligers blijven zich ten volle inzetten om voor onze bewoners en cliënten in de thuissituatie de dag 'zo gewoon mogelijk' te laten verlopen.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de (voorzorgs)maatregelen van de Frankelandgroep.

» zie onder (op mobiel) of rechts (op desktop) de inhoudsopgave van deze pagina

Actuele status van coronabesmettingen binnen de Frankelandgroep

Helaas zijn er binnen de Frankelandgroep weer coronabesmettingen, met name onder medewerkers. Hieronder treft u een overzicht van de zorgafdelingen die zijn gesloten of inmiddels weer open zijn: 

 • donderdagmiddag 24 september 2020
  Een medewerker van afdeling 5/7 in Frankeland is zaterdag 19 september jl. positief getest. Inmiddels zijn de testuitslagen van de bewoners en overige medewerkers binnen. Gelukkig zijn al deze uitslagen negatief! Dit betekent dat vanaf vanmiddag afdeling 5/7 weer open is. 
   
 • donderdagmiddag 24 september 2020
  ​Etage LP3 van Frankeland is vanaf vanmiddag weer open.
  Een medewerker van afdeling LP2/3 is maandag 14 september jl. positief getest. 
  Na de testuitslagen van de bewoners en overige medewerkers, bleek ook 1 bewoner van etage LP3 positief getest. Helaas is deze bewoner inmiddels overleden. Hiermee is sinds vanmiddag etage LP3 weer opengesteld. 
   
 • donderdagochtend 24 september 2020
  In Vaartland is vandaag op Unit 1 een medewerker positief getest. Dit betekent dat deze Unit tot nader order gesloten is.
  Alle bewoners en medewerkers van deze zorgafdeling worden aankomend weekend getest. Afhankelijk van de testuitslagen kunnen we verdere besluiten nemen over het weer openstellen van de zorgafdeling. 
   
 • woensdagmiddag 23 september 2020
  In Schiewaegh zijn zorgafdeling Diamant en de aangrenzende etages van Matlinge helaas tot nader order gesloten vanwege twee medewerkers die positief getest zijn. 
  Alle bewoners en medewerkers van deze zorgafdeling worden op donderdag 24 september en nog voor een deel op vrijdag 25 september getest. Afhankelijk van de testuitslagen kunnen we verdere besluiten nemen over het weer openstellen van Diamant en de aangrenzende etages van Matlinge. 
   
 • dinsdagochtend 22 september 2020
  Afdeling 2 in Frankeland is vanaf vandaag weer open. 
  Deze zorgafdeling was sinds dinsdag 15 september jl. gesloten vanwege een positief geteste medewerker. Op donderdag 17 september jl. bleek uit de testuitslagen van bewoners en overige medewerkers dat nog een medewerker positief getest was.
  Inmiddels is de gemiddelde incubatietijd voorbij en hebben bewoners en medewerkers van deze zorgafdeling gelukkig geen klachten ontwikkeld. 
   
 • vrijdagmiddag 18 september - afdeling 3 - locatie Harg-Spaland
  In Harg-Spaland is op woensdag 16 september jl. een medewerker van afdeling 3 positief getest. Inmiddels zijn alle bewoners en medewerkers van deze zorgafdeling getest. Hieruit blijkt dat nog een medewerker positief is getest. De bewoners en overige medewerkers zijn negatief getest.
  Afdeling 3 is vanaf zaterdag 19 september weer open.

De bewoners en medewerkers van bovengenoemde zorgafdelingen worden de komende periode goed gevolgd op eventuele ontwikkeling van klachten.​

Terug naar (zo) normaal (mogelijk), de volgende stappen

Met ingang van maandag 21 september 2020 gaan we starten met verdere versoepelingen van de bezoekregeling en corona gerelateerde maatregelen. 

De algemene kernen bij de volgende stappen zijn:

 • overal waar contacten tussen medewerkers/vrijwilligers en bewoners/cliënten plaatsvinden, blijven we werken met mondneusmaskers
 • het testen van medewerkers/vrijwilligers en bewoners/cliënten zetten we voort als de situatie daarom vraagt
 • we blijven ruimtes zo veel mogelijk ventileren om het risico op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren
 • we blijven iedereen wijzen op de algemene voorzorgsmaatregelen; 1,5 meter afstand in acht nemen, goede handhygiëne, het op juiste wijze dragen van de mondneusmaskers en thuis blijven bij corona gerelateerde klachten.

We rekenen op u! 
We worden er dagelijks aan herinnerd, het coronavirus speelt nog steeds een prominente rol in de samenleving en in het bijzonder in onze regio. Dit betekent dat we op het gebied van voorzorgsmaatregelen moeten blijven doen wat we doen!

We blijven een dringend beroep op u doen om de benodigde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Wij doen dat zo strikt mogelijk en rekenen daarin ook op u! 


 

Verdere versoepelingen bezoekregeling met ingang van 21 september 2020

Wat zijn de verdere versoepelingen in de bezoekregeling?

 • bewoners kunnen elke dag tussen bezoek ontvangen in het eigen appartement, er zijn dus geen bezoektijden meer
   
 • per bezoekmoment mag één kind tot 3 jaar als extra bezoeker mee naar een bewoner
   
 • kinderen tot 8 jaar hoeven geen mondneusmasker meer te dragen
   
 • bewoners kunnen samen met hun (maximaal 2) bezoekers gebruikmaken van de horecamomenten in de brasserie (dagelijks tussen 10.00 en 11.30 uur en tussen 14.30 en 16.30 uur). 

​​Verder blijft de bezoekregeling ongewijzigd! Dat wil zeggen: ​

 • per bezoekmoment zijn maximaal 2 bezoekers toegestaan om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen
   
 • ​het blijft voor bewoners en bezoekers mogelijk om samen buiten een wandeling te maken, gebruik te maken van de tuin(en)/buitenterras van de locatie/elders, een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld familie, het ziekenhuis of andere disciplines (zoals de tandarts, opticien, audicien) en/of om uitstapjes te maken

  Let op! Onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn hierbij van belang: 
  - de bezoeker draagt een mondneusmasker wanneer er geen 1,5 meter afstand tot de bewoner kan worden gehouden, zoals bij het voortduwen van een rolstoel of vervoer met de auto
  - de bewoner draagt onafgebroken een mondneusmasker bij ziekenhuisbezoek en bij vervoersmomenten met de auto/taxi et cetera
     
 • ​ons dringende advies aan bewoners en familie blijft om nog geen gebruik te maken van weekend- en/of vakantieverlof. Indien hiertoe toch wordt besloten, volgen we het test- en quarantainebeleid zoals bij nieuwe bewoners/ cliënten 
   
 • bezoekers blijven de voorzorgsmaatregelen in acht nemen:
  - bij coronagerelateerde klachten niet op bezoek komen
  - bij binnenkomst van een locatie de handen desinfecteren
  - het door ons verstrekte mondneusmasker onafgebroken dragen als binnen de locatie wordt gelopen én in situaties waarin de 1,5 meter afstand tot de bewoner/andere personen niet kan worden gehouden. 

  Let op: het is niet toegestaan om binnen de locaties een eigen (gemaakt/meegenomen) mondneusmasker te dragen.   

 

zwembad Frankeland

Versoepelingen van coronagerelateerde maatregelen met ingang van 21 september 2020

Wat gaan we verder versoepelen?
 • we gaan weer algemene activteiten organiseren voor zowel bewoners als huurders van onze (aanleun)wooncomplexen in de brasserieën/algemene ontmoetingsruimten. Bewoners en huurders kunnen weer gezamenlijk aan deze activiteiten deelnemen
   
 • bewoners en huurders kunnen weer gelijktijdig de maaltijd nuttigen in de brasserie. Hierbij wordt (zo veel mogelijk) een deel van de brasserie bestemd voor bewoners en een deel voor huurders.
  Als er sprake is van een grote animo om te komen eten, gaan we in de middag en/of avond met twee tijdsblokken werken waarin gegeten kan worden
   
 • de horeca in de brasserieën is dagelijks tussen 10.00 en 11.30 uur en tussen 14.30 en 16.30 uur open voor zowel bewoners, huurders én hun (maximaal 2) bezoekers. Bij mooi weer is de horeca op deze tijden ook open op de buitenterrassen voor bewoners, huurders en hun (maximaal 2) bezoekers
   
 • de kerkdiensten worden opgestart voor bewoners en huurders van onze (aanleun)wooncomplexen (tijdens de diensten wordt er nog niet gezongen)
   
 • aan huis kappers, pedicures en externe therapeuten zijn op de zorgafdelingen weer toegestaan
   
 • wijkbewoners kunnen weer gebruikmaken van de voorzieningen op de begane grond van een locatie, zoals het winkeltje, de kapsalon en de pedicure. Wijkbewoners dienen wel als zij binnen de locatie lopen een door ons verstrekt mondneusmakser te dragen. Deze kan gedurende de dienstverlening worden afgedaan
   
 • cliënten die eerstelijns behandeling van ons krijgen kunnen weer naar de locatie toekomen voor een behandeling. Ook zij dragen als zij binnen de locatie lopen een door ons verstrekt mondneusmasker
   
 • externe klanten kunnen op afspraak in vaste tijdsblokken weer gaan zwemmen en fitnessen in de Sport- en Recreatieclub 
   
 • de maatschappelijke dienst start de rondleidingen voor toekomstige bewoners/ cliënten/familie weer op
   
 • per locatie is er een verhuisteam om tijdens kantooruren meubilair/persoonlijke eigendommen van een bewoner naar het appartement te brengen of van een appartement op te halen. Hierbij vragen we (maximaal 2) familieleden om te helpen. Het is weer toegestaan dat maximaal 2 familieleden het appartement zelf inrichten of persoonlijke eigendommen inpakken
   
 • voorwaarden bij het organiseren van bovengenoemde activiteiten/voorzieningen is dat de betreffende medewerkers/ vrijwilligers/ bezoekers een mondneusmaker dragen en dat 1,5 meter afstand tussen personen in acht wordt genomen.
Wat blijft ongewijzigd?
 • bewoners kunnen binnen de locatie zelf naar de begane grond om (op afspraak) voorzieningen/ activiteiten/de brasserie te bezoeken en/of om naar buiten te gaan
   
 • er worden op de zorgafdelingen acitviteiten voor bewoners georganiseerd
   
 • voorzieningen op de begane grond van de locatie blijven open voor bewoners en huurders van de (aanleun)wooncomplexen
   
 • de openingstijden van de Sport- en Recreatieclub blijven maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 08.00 en 13.00 uur, bewoners van de Havenbogen kunnen op afspraak blijven zwemmen en fitnessen
   
 • de dagbesteding bij locatie Frankeland en de visiteclubs in de locaties Frankeland, Harg-Spaland en Jacobs Gasthuis blijven (hetzij nog beperkt) open.

Wat zijn de afspraken voor nieuwe bewoners/cliënten? 
Toekomstige bewoners die voor een langdurig verblijf op de wachtlijst staan en cliënten die wachten op een kortdurende opname/ revalidatieverblijf bij de Frankelandgroep, kunnen bij de 'coronavrije' zorgafdelingen worden ingehuisd.

Per locatie is er een verhuisteam om (alleen) tijdens kantooruren meubilair/persoonlijke eigendommen van een bewoner/cliënt naar het appartement te brengen. Hierbij vragen we (maximaal 2) familieleden om te helpen. Het is weer toegestaan dat maximaal 2 familieleden het appartement zelf inrichten. 

Bij binnenkomst van een nieuwe bewoner/cliënt kunnen 2 familieleden de nieuwe bewoner/cliënt begeleiden naar het appartement. Gedurende deze begeleiding dragen de familieleden onafgebroken een door ons verstrekt mondneusmasker.

Bij inhuizing van een nieuwe somatische bewoner/cliënt geldt het volgende:
 • de nieuwe bewoner/cliënt wordt op de dag van binnenkomst op het coronavirus getest. Totdat de testuitslag bekend is, blijft de bewoner/cliënt in isolatie op het appartement; de zorgmedewerkers dragen tijdens de zorgmomenten volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (net zoals bij (vermoeden van) een besmetting met het coronavirus)
   
 • als de testuitslag negatief is, blijft de bewoner/cliënt nog steeds zo veel mogelijk op het eigen appartement, maar het is toegestaan om momenten op de zorgafdeling rond te lopen en/of met voldoende afstand in een huiskamer aanwezig te zijn. Bij het verlaten van het appartement bieden we de bewoner/cliënt een mondneusmasker aan. De zorgmedewerkers dragen vanaf dat moment preventief een mondneusmasker (net zoals bij andere bewoners/cliënten)
   
 • op de zesde dag na binnenkomst (dit is de gemiddelde incubatietijd van het coronavirus) wordt de nieuwe bewoner/cliënt opnieuw getest
   
 • als de test opnieuw negatief is, hoeft de nieuwe bewoner/cliënt niet langer zo veel mogelijk op het eigen appartment en de zorgafdeling te blijven. 
Voor nieuwe bewoners/cliënten met dementie gelden andere afspraken:
 • twee weken voorafgaand aan de verhuizing naar de Frankelandgroep blijft de nieuwe bewoner/cliënt in de eigen woning in isolatie en wordt door een verpleegkundige van desbetreffende locatie getest
   
 • de nieuwe bewoner/cliënt ontvangt gedurende de isolatieperiode zo weinig mogelijk bezoek. Bezoek en bijvoorbeeld medewerkers van de thuiszorg dragen tijdens hun bezoek een mondneusmasker
   
 • indien de eerste testuitslag negatief is, wordt op de dag voorafgaand aan de opnamedag opnieuw door een verpleegkundige van desbetreffende locatie getest
   
 • bij opnieuw een negatieve testuitslag kan de nieuwe bewoner /cliënt verhuizen naar de Frankelandgroep
   
 • bij binnenkomst van de nieuwe bewoner/cliënt hoeft hij/zij niet meer in isolatie en dragen de zorgmedewerkers preventief een mondneusmasker (net zoals bij andere bewoners/cliënten).

Wat doen we nog niet?

 • bewoners van verschillende zorgafdelingen ontmoeten elkaar (nog) niet in hun appartement, maar ontmoeten elkaar in de brasserie
   
 • we organiseren nog geen activiteitenclubs, waarbij bewoners van verschillende zorgafdelingen in een clubruimte op een zorgafdeling bij elkaar komen
   
 • we organiseren nog geen activiteiten in combinatie met familie/bezoekers (zoals de High Five diners), binnenoptredens, activiteiten waar gezongen wordt, externe uitjes, activiteiten met externe partijen op de zorgafdelingen
   
 • het is nog niet mogelijk om een verjaardag of een jubileum te vieren in een brasserie, algemene ontmoetingsruimte of tuin van een locatie
   
 • bezoekers van bewoners en huurders kunnen nog niet mee-eten in de brasserie
   
 • de Sport- & Recreatieclub gaat nog niet open voor bewoners en hun bezoekers
   
 • er vinden nog geen uitvaartdiensten vanuit de locaties plaats 
   
 • de deelnemers van de dagbesteding en visiteclubs kunnen nog niet gebruikmaken van de voorzieningen van desbetreffende locatie. Zij kunnen een maaltijd nuttigen in de ontmoetingsruimte waar ze verblijven
   
 • wijkbewoners kunnen eveneens nog niet gebruikmaken van algemene activiteiten, kerkdiensten, de brasserie en buitenterrassen van een locatie
   
 • het Parkinson Café, Alzheimer Café en de Roze Salon blijven tot nader bericht gesloten
   
 • de ontmoetingscentra Nieuwe Harg en de Valm blijven ook nog gesloten. 

We blijven alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen

We houden uiteraard de gezondheid van onze bewoners, cliënten en medewerkers continu nauwlettend in de gaten en nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht. Ook gaan we door met de maatregelen die we sinds 15 april jl. hebben genomen: 

 1. we hebben de testmogelijkheden voor medewerkers verruimd
  De testmogelijkheden voor bewoners en cliënten uit onze (aanleun)wooncomplexen waren al goed genoeg.
  Voor zorgmedewerkers waren en zijn die - vinden wij - te mager. Met ingang van 15 april jl. hebben we ons verzekerd van andere en ruimere testmogelijkheden dan via de huisarts of de GGD. We kunnen onze medewerkers dan ook op veel grotere schaal testen dan voorheen. 
   
 2. ​alle zorgmedewerkers gebruiken preventief mondneusmaskers
  Volgens de landelijke richtlijnen zijn mondneusmaskers in bepaalde situaties nodig. Wat nodig is volgens die richtlijnen vinden wij te weinig. En omdat het gelukt is om extra beschermingsmiddelen in te slaan, zijn we met ingang van 15 april jl. gestart met het structureel gebruiken van mondneusmaskers binnen onze locaties en thuiszorg. 

  Let op: we gebruiken alleen goedgekeurde mondneusmaskers!
  Op social media, TV, radio en in kranten zijn steeds meer berichten te vinden over zwendel met mondneusmaskers. Om daarover zorgen weg te nemen het volgende. Vanaf het moment dat we besloten hebben structureel te gaan werken met mondneusmaskers én zelf zijn gaan inkopen, laten we alles wat we inkopen ook testen. 
  Simpeler gezegd, we hebben meer dan 100.000 mondneusmaskers op voorraad en dit zijn allemaal goedgekeurde exemplaren. 

De combinatie van deze maatregelen stelt ons beter in staat om besmettingen binnen de Frankelandgroep te vermijden én te bestrijden.
De effecten daarvan lijken - en dit zeggen we nog steeds voorzichtig - positief te zijn. Er zijn de afgelopen maanden nagenoeg geen nieuwe bewoners/cliënten bijgekomen die positief getest zijn op het coronavirus.  

Er mag én kan op gerekend worden dat wij ons maximaal inspannen om onze bewoners, cliënten en medewerkers gezond en tevreden te houden. Dit deden we gisteren, doen we vandaag en gaan we morgen en daarna zeker niet anders doen.

Gezondheidsklachten

Belangrijke informatie voor onze thuiszorgcliënten uit de wijk en in onze (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, DrieLanen, Matlinge, Groenzicht/Meerzicht en Menuet/Suite

We verzoeken u dringend telefonisch contact met ons op te nemen bij gezondheidsklachten, zoals:

 • neusverkoudheid en/of
 • hoesten en/of
 • keelpijn en/of
 • koorts boven de 37,5 graden.

U kunt bellen met ons TOF-kantoor ( 010 - 707 41 12) of met de afdelingsleiding van de locatie waaruit u thuiszorg ontvangt. Wij bespreken dan met u of, wanneer en hoe wij de zorg voortzetten.

Maatregelen voor cliënten uit de wijk met wijkverpleging en in onze (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, DrieLanen, Matlinge, Groenzicht/Meerzicht en Menuet/Suite

 • onze verzorgenden/verpleegkundigen dragen handschoenen en een mondneusmasker als u persoonlijke verzorging/verpleging (met lichaamscontact) nodig heeft.
   
 • ​​we blijven de ondersteuning bij het huishouden aan onze cliënten leveren. De huishoudelijk medewerker draagt in principe geen beschermende middelen. Daar gelden andere afspraken, waaronder dat de cliënt op 1,5 meter afstand blijft én tijdens het schoonmaken in een andere  - niet schoon te maken - ruimte verblijft. Voor situaties waarin dat niet mogelijk of wenselijk is, heeft de huishoudelijk medewerker de beschikking over een mondneusmasker. 

Deelname aan onderzoek RIVM

De Frankelandgroep doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek van het RIVM, waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel verpleeghuisbewoners klachten van het coronavirus vertonen en hoeveel van deze bewoners positief getest zijn. Het onderzoek is belangrijk voor het te voeren beleid van de overheid. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van verpleeghuisbewoners gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van het coronavirus. Hierbij gaan wij en de betrokken partijen uiterst zorgvuldig te werk. We nemen alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de coronacrisis kunnen we redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. U kunt, indien u dat wenst, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens/de gegevens van uw naaste in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt hiervoor desgewenst contact opnemen met Janneke van der Made, functionaris gegevensbescherming:

 privacy@frankelandgroep.nl


Meer informatie

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met:

 • maandag t/m vrijdag:
  de maatschappelijke dienst van de locatie
   
 • in het weekend:
  de afdelingsleiding
   

Het RIVM heeft de meest actuele informatie over het coronavirus op hun website staan. Er vinden regelmatig updates plaats, soms zelfs dagelijks.

www.rivm.nl