Inhoud
Huidig

Informatiepagina coronavirus

(laatste update: 15 april 2021 - 09:00 uur)

We gaan als Frankelandgroep met ingang van 19 april aanstaande diverse coronamaatregelen versoepelen.

We zien hier mogelijkheden toe, omdat het overgrote deel van onze bewoners en huurders van onze (aanleun)wooncomplexen inmiddels volledig gevaccineerd is (en daarmee een zo hoog mogelijke bescherming tegen het coronavirus hebben). 

Dit is goed nieuws en we hopen dat het ‘lucht’ en mogelijkheden voor onze bewoners en huurders gaat geven! 

Als we willen gaan versoepelen moeten we dat uiteraard ‘met beleid’ doen en daarbij zoveel mogelijk vrijheid, maar ook de veiligheid voor bewoners en huurders voorop stellen.

Op deze pagina leest u meer over de uitgangspunten bij deze versoepelingen, voor wie deze versoepelingen gelden, hoe een en ander eruit gaat zien en welke (voorzorgs)maatregelen van kracht blijven.

» zie onder (op mobiel) of rechts (op desktop) de inhoudsopgave van deze pagina

Actuele status van coronabesmettingen binnen de Frankelandgroep

Hieronder treft u een overzicht van de zorgafdelingen die, in verband met coronabesmettingen onder medewerkers en/of bewoners, zijn gesloten of inmiddels weer open zijn.  

Zorgafdelingen die tot nader order gesloten zijn:

Er zijn momenrteel geen zorgafdelingen vanwege corona gesloten. 


 

Vacinatie

Informatie over het vaccineren

Planning 'inhaalronde' verpleeghuisbewoners bekend
Het merendeel van onze verpleeghuisbewoners is eind februari 2021 volledig gevaccineerd.

De 'inhaalronde', voor het vaccineren voor verpleeghuisbewoners die nog niet (volledig) gevaccineerd konden worden en nieuwe verpleeghuisbewoners, is als volgt:
 • locatie Harg-Spaland: woensdag 31 maart jl., tweede vaccinatie volgt op dinsdag 4 mei 2021
 • locatie Frankeland: vrijdag 2 april jl., tweede vaccinatie is op vrijdag 7 mei 2021
 • locatie Schiewaegh: woensdag 7 april jl., tweede vaccinatie staat gepland op woensdag 12 mei 2021.  
Onze verzorgingshuisbewoners en huurders met Zorg Thuis in de (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, DrieLanen, Matlinge en Vaartland zijn inmiddels volledig gevaccineerd. 
 

Routing voor onze overige huurders (met Zorg Thuis) van de (aanleun)wooncomplexen Havenbogen, DrieLanen, Groenzicht, Meerzicht, Menuet en Suite 
Onze overige huurders (met Zorg Thuis) krijgen een oproep van de eigen huisarts of het RIVM om gevaccineerd te worden. Wij hebben geen mogelijkheden voor deze huurders om vaccinaties 'aan huis' te organiseren.

Waarom vaccineren? 
De vaccinatie beschermt u tegen het coronavirus. 
U kunt namelijk van het coronavirus (ernstig) ziek worden en eraan overlijden. Milde klachten zijn een loopneus, niezen, hoesten en keelpijn.
Sommige mensen worden ernstig ziek van corona. Zij krijgen naast milde klachten ook hoge koorts, aanhoudende vermoeidheid of benauwdheid. Het virus is gevaarlijker voor mensen boven de 60 en mensen die al een ziekte hebben, bijvoorbeeld een longziekte of hartziekte. 

Met het vaccin beschermt u uzelf tegen het coronavirus, maar ook bijvoorbeeld uw familie, medebewoners en medewerkers (omdat zij niet door u besmet kunnen worden). 
 
Hoe werkt het vaccin?
De vaccinatie zorgt ervoor dat uw lichaam ‘afweerstoffen’ maakt tegen het coronavirus. Deze afweerstoffen beschermen u tegen het coronavirus. Als u na de vaccinatie toch corona krijgt, zorgt de vaccinatie ervoor dat u minder ernstig ziek wordt. Ook als u corona heeft gehad, is het goed om u te laten vaccineren. 
 
Is het coronavaccin veilig?
Het coronavaccin is uitgebreid getest (zoals dat bij alle medicijnen en vaccinaties gebeurt) en als veilig beoordeeld. 
 
Wanneer en waar krijgt u de vaccinatie?
U krijgt twee keer een vaccinatie in uw bovenarm, met een tussenpoos van drie tot zes weken. U kunt van de vaccinatie bijwerkingen krijgen, zoals een pijnlijke arm, spierpijn, hoofdpijn of moeheid (net zoals bij de griepvaccinatie). Dit gaat na een paar dagen weer over.   
Het coronavaccin is gratis en u krijgt de vaccinaties in het eerste kwartaal van 2021 binnen de locatie waar u woont.

Wilt u meer uitleg over het coronavaccin?
Klik dan op onderstaand filmpje waarin dit duidelijk wordt uitgelegd. 
 
 

Wat zijn onze uitgangspunten bij de versoepelingen? 

Uitgangspunten bij de versoepelingen

 • Het overgrote deel van onze bewoners en huurders van onze (aanleun)wooncomplexen is inmiddels volledig gevaccineerd en zij hebben daarmee een zo hoog mogelijke bescherming tegen het coronavirus. 
   
 • We zien - op basis van de hoge vaccinatiebereidheid onder bewoners/huurders én van wat we tot nu toe weten over de werking van de vaccins - mogelijkheden om te gaan versoepelen voor de volgende groepen bewoners/huurders: 
  - onze verpleeghuis- en verzorgingshuisbewoners van de locaties Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland
  - de huurders met Zorg Thuis van onze (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, DrieLanen, Matlinge en Vaartland.
   
 • Voor de huurders van onze (aanleun)wooncomplexen Havenbogen, Groenzicht, Meerzicht, Menuet, Suite en DrieLanen (zonder Zorg Thuis) geldt dat zij ook gebruik kunnen maken van de versoepelingen op voorwaarde dat zij inmiddels 2 weken volledig gevaccineerd zijn
  Let op: bij de eerste keer dat een huurder gebruik wilt maken van de versoepelingen wordt gevraagd de vaccinatiekaart te tonen.

  In het geval deze groep huurders niet (volledig) gevaccineeerd is, kunnen zij uitsluitend gebruikmaken van de algemene voorzieningen (winkeltje, bibliotheek, kapsalon, beautysalon) en niet van de verdere versoepelingen. Deze huurders dragen dan tijdens de looproute binnen de locatie een mondneusmasker. 
   
 • Voor medewerkers en bezoekers blijven de algemene, landelijke voorzorgsmaatregelen van kracht, zoals de 1,5 meter afstand in acht nemen, goede handhygiëne en het dragen van mondneusmaskers. 
   
 • We worden er dagelijks aan herinnerd, het coronavirus speelt nog steeds een prominente rol in de samenleving. We hopen dat de versoepelingen een eerste stap op weg naar zo gewoon mogelijk zal zijn.
  We behouden ons het recht voor om - al dan niet vanwege overheidsmaatregelen - aanpassingen in de versoepelingen door te voeren indien wij daartoe aanleiding zien.

 

 

zwembad Frankeland

Versoepelingen met ingang van 19 april 2021 

Hoe zien de versoepelingen voor de bij 3. genoemde groepen eruit? 

 • Bewoners van verschillende zorgafdelingen kunnen elkaar in het eigen appartement weer ontmoeten.
   
 • Huiskamers gaan weer open (voor zover hier nog geen sprake van is), zodat bewoners elkaar daar weer kunnen ontmoeten en bijvoorbeeld gezamenlijk de maaltijd kunnen nuttigen.
   
 • De brasserieën en de horeca gaan eveneens weer open. Bewoners en huurders kunnen dus weer naar de brasserie om daar hun maaltijd te nuttigen en gedurende de dag gebruikmaken van de horeca.
   
 • Bij mooi weer gaat de horeca de gehele dag ook open op de buitenterrassen. Bewoners en huurders kunnen hier met maximaal twee bezoekers gebruik van maken (het is nog niet toegestaan dat bezoekers naar binnen lopen om in de brasserie een bestelling te doen).
   
 • We gaan weer starten met algemene activiteiten in de brasserieën/algemene ontmoetingsruimten en met de activiteitenclubs op de zorgafdelingen. 
   
 • De Sport- en Recreactieclub gaat weer open. Bewoners en huurders kunnen op afspraak in vaste tijdsblokken gaan zwemmen en fitnessen. 
   
 • Kerkdiensten worden weer opgestart, waarbij we zingen voorzichtigheidshalve nog even vermijden. 
   
 • Onze 'bezoekregeling' voor de locaties Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland is als volgt:
  - per bewoner zijn per dag twee bezoekmomenten toegestaan met maximaal 2 bezoekers
  - één kind tot 3 jaar mag als extra bezoeker mee naar een bewoner
  - er gelden geen bezoektijden; in verband met de avondklok is bezoek tot 22.00 uur mogelijk
  - indien de 1,5 meter afstand tot de bewoner kan worden gehouden, kunnen bezoekers gedurende het bezoek (in het appartement of op het buitenterras) het mondneusmasker afdoen.
  Het nuttigen van consumpties is hiermee weer toegestaan 
  - verder blijven bezoekers tijdens de looproutes naar en van het appartement het door ons verstrekte mondneusmasker (of vanwege medische redenen een door de bezoeker gedragen FFP mondneusmasker) dragen. 
  Kinderen vanaf 8 jaar dragen ook een mondneusmasker tijdens hun bezoek. 

​​Wat is er verder weer mogelijk?

 • De algemene voorzieningen (winkeltje, bibliotheek, kapsalon, beautysalon) van de locaties zijn weer toegankelijk voor wijkbewoners. Zij dragen tijdens hun looproute binnen de locatie een mondneusmasker.
   
 • De ontmoetingscentra Nieuwe Harg en de Valm gaan weer open. 

 

Wat blijft ongewijzigd en wat doen we komende periode nog niet?

Wat blijft ongewijzigd? 
 • De algemene voorzieningen (winkeltje, bibliotheek, kapsalon, beautysalon) van de locaties zijn open voor bewoners en huurders. 
   
 • Ons dringende advies aan bewoners en familie blijft om drukke plekken te vermijden en uitstapjes tot het uiterst noodzakelijke te beperken. Voorzichtigheidshalve verzoeken we bewoners en familie ook om nog geen gebruik te maken van weekend- en/of vakantieverlof. 
   
 • De dagbesteding bij locatie Frankeland en de visiteclubs in de locaties Frankeland, Harg-Spaland en Jacobs Gasthuis zijn open. De deelnemers van de dagbesteding en visiteclubs kunnen nog niet gebruikmaken van de voorzieningen (zoals de brasserie) van desbetreffende locatie. 
   
 • Cliënten kunnen voor een eerstelijns behandeling de desbetreffende locatie van de Frankelandgroep bezoeken. Zij dragen als zij binnen de locatie lopen een door ons verstrekt mondneusmasker. 
Wat doen we de komende periode nog niet? 
 • De volgende activiteiten en grote samenkomsten organiseren we nog niet: 
  - familiebijeenkomsten (op de psychogeriatrische zorgafdelingen) 
  - activiteiten in combinatie met familie/bezoekers (zoals de High Five diners) 
  - activiteiten met externe partijen op de zorgafdelingen 
  - externe activiteiten, zoals bezoek aan de dierentuin, het museum etc. 
  - algemene activiteiten openstellen voor wijkbewoners
  - het Parkinson Café, het Alzheimer Café en de Roze Salon blijven tot nader order gesloten. 
   
 • Bewoners kunnen hun verjaardag op het eigen appartement vieren met maximaal twee keer twee bezoekers per dag. Het is nog niet mogelijk om een verjaardag in groter verband in de brasserie/een algemene ontmoetingsruimte/tuin te vieren. 
   
 • Er worden nog geen uitvaartdiensten vanuit locaties van de Frankelandgroep verzorgd.
   
 • Er vinden nog geen herdenkingsbijeenkomsten voor nabestaanden plaats. 
   
 • De Sport- en Recreatieclub is nog niet open voor externen.
 
Harg-Spaland

Afspraken voor nieuwe bewoners/tijdelijke cliënten die naar de Frankelandgroep verhuizen

Bij inhuizing van een nieuwe somatische bewoner/tijdelijke cliënt geldt het volgende:

 • in het geval een bewoner/cliënt inmiddels 2 weken volledig gevaccineerd is:
  - bewoner/cliënt hoeft niet in isolatie en wordt niet meer peventief getest.
   
 • in het geval een nieuwe bewoner/cliënt nog niet gevaccineerd is of nog maar 1 vaccinatie heeft ontvangen:
  - de nieuwe bewoner/cliënt wordt op de eerste dag bij binnenkomst en op de zesde dag (dit is de gemiddelde incubatietijd van het coronavirus) na binnenkomst getest. Tot deze uitslagen bekend zijn, blijft de bewoner/cliënt in isolatie op het eigen appartement
  - de zorgmedewerkers werken met volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals bij een besmetting met het coronavirus)
  - bij een negatieve testuitslag op de zesde dag wordt de ‘quarantaineperiode’ opgeheven. 
Voor nieuwe bewoners/tijdelijke cliënten met dementie gelden andere afspraken:
 • in het geval een bewoner/cliënt inmiddels 2 weken volledig gevaccineerd is:
  - bewoner/cliënt hoeft niet in isolatie en wordt niet meer peventief getest.
   
 • in het geval een nieuwe bewoner/cliënt nog niet gevaccineerd is of nog maar 1 vaccinatie heeft ontvangen:
  - twee weken voorafgaand aan de verhuizing naar de Frankelandgroep blijft de nieuwe bewoner/cliënt zo veel mogelijk thuis en wordt door een verpleegkundige van desbetreffende locatie getest
  - de nieuwe bewoner/cliënt ontvangt gedurende de isolatieperiode zo weinig mogelijk bezoek. Bezoek en bijvoorbeeld medewerkers van de thuiszorg dragen tijdens hun bezoek een mondneusmasker
  - indien de eerste testuitslag negatief is, wordt op de dag voorafgaand aan de verhuisdag opnieuw door een verpleegkundige van desbetreffende locatie getest
  - bij opnieuw een negatieve testuitslag kan de nieuwe bewoner/cliënt verhuizen naar de Frankelandgroep
  - bij binnenkomst van de nieuwe bewoner/cliënt hoeft hij/zij niet meer in isolatie. 
Gezondheidsklachten

Belangrijke informatie voor onze thuiszorgcliënten uit de wijk en in onze (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, Havenbogen, DrieLanen, Matlinge, Groenzicht/Meerzicht en Menuet/Suite

We verzoeken u dringend telefonisch contact met ons op te nemen bij gezondheidsklachten, zoals:

 • neusverkoudheid en/of
 • hoesten en/of
 • keelpijn en/of
 • koorts boven de 37,5 graden.

U kunt bellen met ons TOF-kantoor ( 010 - 707 41 12) of met de afdelingsleiding van de locatie waaruit u thuiszorg ontvangt. Wij bespreken dan met u of, wanneer en hoe wij de zorg voortzetten.

Voorzorgsmaatregelen voor cliënten met wijkverpleging en/of huishoudelijke zorg in de wijk en binnen onze (aanleun)wooncomplexen 

 • onze verzorgenden/verpleegkundigen dragen een mondneusmasker en handschoenen als zij zorg bij u komen verlenen.
   
 • de huishoudelijk medewerkers dragen, bij binnenkomst en waar geen 1,5 meter afstand tot de cliënt kan worden gehouden, ook een mondneusmasker. Zij doen tijdens hun werkzaamheden dit masker af, mits de cliënt op dat moment in een andere  - niet schoon te maken - ruimte verblijft. 


Meer informatie

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met:

 • maandag t/m vrijdag:
  de maatschappelijke dienst van de locatie
   
 • in het weekend:
  de afdelingsleiding

Voor actuele informatie over het coronavirus, het aantal besmettingen in Nederland en de (voorzorgs)maatregelen zie de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

www.rivm.nl