Inhoud
Huidig

Informatiepagina coronavirus

(laatste update: 25 juni 2021 - 11:00 uur)

Goed nieuws, we gaan verder versoepelen! 

In Nederland gaat het vaccineren tegen het coronavirus hard.
We zien dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met het coronavirus in het ziekenhuis is opgenomen. Deze cijfers dalen nu snel. 

Ook binnen de Frankelandgroep is de vaccinatiegraad onder bewoners/cliënten zeer hoog en hebben we sinds april jl. geen zorgafdelingen meer die vanwege het coronavirus gesloten moesten worden. 

De meeste maatregelen zijn daarom niet meer nodig. De overheid heeft besloten om met ingang van 26 juni aanstaande een flink aantal maatregelen te versoepelen.
We sluiten hier als Frankelandgroep graag bij aan en gaan dan ook met ingang van 26 juni verder versoepelen. 

Op deze pagina leest u hier meer over en welke basisregels van kracht blijven.

» zie onder (op mobiel) of rechts (op desktop) de inhoudsopgave van deze pagina

Wat is ons uitgangspunt bij de verdere versoepelingen? 

Ondanks de positieve berichten over het aantal gevaccineerden in Nederland en dalende besmettingscijfers, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven! 

Dat kan door ons aan de basisregels te blijven houden: 
 • een goede handhygiëne en regelmatig handen wassen blijft belangrijk
 • nies en hoest in de elleboog 
 • heeft u klachten? Laat u direct testen op corona
 • 1,5 meter afstand houden is nog steeds de norm, maar we realiseren ons dat dat niet altijd en overal haalbaar is. Wees voorzichtig en geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte. 

 

 

 

Verdere versoepelingen met ingang van 26 juni 2021

Dragen van mondneusmaskers

 • U hoeft als familie/bezoeker tijdens uw bezoek niet langer een mondneusmasker te dragen, tenzij er zeer nabij contact is met de bewoner. 
 • Als u als familie/bezoeker het zelf op prijs stelt een mondneusmasker tijdens uw bezoek te dragen, dan is dit uiteraard mogelijk. De mondneusmaskers blijven bij de recepties verkrijgbaar. 
 • Zorgmedewerkers/behandelaren blijven een mondneusmasker dragen tijdens intensieve contactmomenten (zoals tijdens de persoonlijke verzorging/een behandeling). Buiten deze contactmomenten hoeven medewerkers geen mondneusmasker meer te dragen. 

‘Bezoekregeling’ 

 • De ‘bezoekregeling’ komt te vervallen. U kunt als familie/bezoeker dus weer onbeperkt en met een zelf te kiezen aantal mensen op bezoek komen.
 • Weekend- en vakantieverlof behoort weer tot de mogelijkheden (waarbij voorzichtigheid blijft geboden). Dit betekent dat volledig gevaccineerde bewoners na een dergelijk verlof niet meer preventief in quarantaine gaan en getest worden. Voor de niet/onvolledig gevaccineerde bewoners geldt het quarantaine- en testbeleid na een weekend- of vakantieverlof nog wel. 

Brasserieën en horeca

 • De brasserieën en horeca gaan volledig open. Dit betekent dat familie/bezoekers ook weer welkom zijn. U kunt aan een tafel gaan zitten, de medewerkers van de horeca nemen daar uw bestelling op.
Activiteiten en grote samenkomsten
De komende periode gaan we de volgende activiteiten en grote samenkomsten weer opstarten:
 • familiebijeenkomsten (op de psychogeriatrische zorgafdelingen) 
 • activiteiten in combinatie met familie/bezoekers (zoals de High Five diners) 
 • externe activiteiten, zoals bezoek aan de dierentuin, het museum etc. 
 • het Parkinson Café, het Alzheimer Café en de Roze Salon.
Overige versoepelingen
 • Een bewoner kan zijn/haar verjaardag weer in groter verband vieren, zoals in de brasserie, in een algemene ontmoetingsruimte of in de tuin. 
 • Er kunnen weer herdenkingsbijeenkomsten en uitvaartdiensten vanuit locaties van de Frankelandgroep plaatsvinden.
zwembad Frankeland

Versoepelingen die met ingang van 19 april 2021 zijn ingegaan

 • Bewoners van verschillende zorgafdelingen kunnen elkaar in het eigen appartement weer ontmoeten.
   
 • Huiskamers zijn weer open (voor zover hier nog geen sprake van is), zodat bewoners elkaar daar weer kunnen ontmoeten en bijvoorbeeld gezamenlijk de maaltijd kunnen nuttigen.
   
 • De brasserieën en de horeca zijn eveneens weer open. Bewoners en huurders kunnen dus weer naar de brasserie om daar hun maaltijd te nuttigen en gedurende de dag gebruikmaken van de horeca.
   
 • Bij mooi weer is de horeca de gehele dag ook open op de buitenterrassen. Bewoners en huurders kunnen hier met bezoekers gebruik van maken. 
   
 • We zijn weer gestart met algemene activiteiten in de brasserieën/algemene ontmoetingsruimten en met de activiteitenclubs op de zorgafdelingen. 
   
 • De Sport- en Recreactieclub is weer open. Bewoners, huurders en (met ingang van 19 mei 2021) externe klanten kunnen op afspraak in vaste tijdsblokken gaan zwemmen en fitnessen. 
   
 • Kerkdiensten zijn weer opgestart, waarbij we zingen voorzichtigheidshalve nog even vermijden.
   
 • De algemene voorzieningen (winkeltje, bibliotheek, kapsalon, beautysalon) van de locaties zijn toegankelijk voor wijkbewoners. 
 • De ontmoetingscentra Nieuwe Harg en de Valm zijn weer open. 

 

 

Afspraken voor nieuwe bewoners/tijdelijke cliënten die naar de Frankelandgroep verhuizen

Bij inhuizing van een nieuwe somatische bewoner/tijdelijke cliënt geldt het volgende:

 • in het geval een bewoner/cliënt inmiddels 2 weken volledig gevaccineerd is:
  - bewoner/cliënt hoeft niet in isolatie en wordt niet meer peventief getest.
   
 • in het geval een nieuwe bewoner/cliënt nog niet gevaccineerd is of nog maar 1 vaccinatie heeft ontvangen:
  - de nieuwe bewoner/cliënt wordt op de eerste dag bij binnenkomst en op de zesde dag (dit is de gemiddelde incubatietijd van het coronavirus) na binnenkomst getest. Tot deze uitslagen bekend zijn, blijft de bewoner/cliënt in isolatie op het eigen appartement
  - de zorgmedewerkers werken met volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals bij een besmetting met het coronavirus)
  - bij een negatieve testuitslag op de zesde dag wordt de ‘quarantaineperiode’ opgeheven. 
Voor nieuwe bewoners/tijdelijke cliënten met dementie gelden andere afspraken:
 • in het geval een bewoner/cliënt inmiddels 2 weken volledig gevaccineerd is:
  - bewoner/cliënt hoeft niet in isolatie en wordt niet meer peventief getest.
   
 • in het geval een nieuwe bewoner/cliënt nog niet (volledig) gevaccineerd is:
  - twee weken voorafgaand aan de verhuizing naar de Frankelandgroep blijft de nieuwe bewoner/cliënt zo veel mogelijk thuis en wordt door een verpleegkundige van desbetreffende locatie getest
  - de nieuwe bewoner/cliënt ontvangt gedurende de isolatieperiode zo weinig mogelijk bezoek. Bezoek en bijvoorbeeld medewerkers van de thuiszorg houden zo veel mogelijk afstand of dragen tijdens hun bezoek een mondneusmasker
  - indien de eerste testuitslag negatief is, wordt op de dag voorafgaand aan de verhuisdag opnieuw door een verpleegkundige van desbetreffende locatie getest
  - bij opnieuw een negatieve testuitslag kan de nieuwe bewoner/cliënt verhuizen naar de Frankelandgroep
  - bij binnenkomst van de nieuwe bewoner/cliënt hoeft hij/zij niet meer in isolatie. 

 

Gezondheidsklachten

Belangrijke informatie voor onze thuiszorgcliënten uit de wijk en in onze (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, Havenbogen, DrieLanen, Matlinge, Groenzicht/Meerzicht en Menuet/Suite

We verzoeken u dringend telefonisch contact met ons op te nemen bij gezondheidsklachten, zoals:

 • neusverkoudheid en/of
 • hoesten en/of
 • keelpijn en/of
 • koorts boven de 37,5 graden.

U kunt bellen met ons TOF-kantoor ( 010 - 707 41 12) of met de afdelingsleiding van de locatie waaruit u thuiszorg ontvangt. Wij bespreken dan met u of, wanneer en hoe wij de zorg voortzetten.

Voorzorgsmaatregelen voor cliënten met wijkverpleging en/of huishoudelijke zorg in de wijk en binnen onze (aanleun)wooncomplexen

 • onze verzorgenden/verpleegkundigen dragen een mondneusmasker als zij zorg bij u komen verlenen.
 • de huishoudelijk medewerkers dragen alleen een mondneusmasker als er geen 1,5 meter afstand tot de cliënt kan worden gehouden. 

Actuele status van coronabesmettingen binnen de Frankelandgroep

Er zijn geen zorgafdelingen vanwege coronabesmettingen gesloten. 


 

 

Meer informatie

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met:

 • maandag t/m vrijdag:
  de maatschappelijke dienst van de locatie
   
 • in het weekend:
  de afdelingsleiding

Voor actuele informatie over het coronavirus, het aantal besmettingen in Nederland en de (voorzorgs)maatregelen zie de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

www.rivm.nl