Inhoud
Huidig

Informatiepagina coronavirus

(laatste update: 30 juli 2020 - 09:00 uur)

Het coronavirus.... Zowel in Nederland als buiten de landsgrenzen worden mensen nog steeds geraakt door het virus en/of de maatregelen die noodzakelijkerwijs zijn getroffen. Inmiddels worden steeds meer maatregelen van de overheid versoepeld, maar het blijft van wezenlijk belang om de leefregels met elkaar op te volgen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Dit is en blijft een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Onze fantastische medewerkers en vrijwilligers zetten zich - ondanks de huidige coronacrisis - ten volle in om voor onze bewoners en cliënten in de thuissituatie de dag 'zo gewoon mogelijk' te laten verlopen. Het doet ons goed begrip en waardering te krijgen van onze bewoners/cliënten, hun familie én inwoners uit Schiedam en Vlaardingen. Samen zijn we sterk!

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de (voorzorgs)maatregelen van de Frankelandgroep.

» zie onder (op mobiel) of rechts (op desktop) de inhoudsopgave van deze pagina)

Harg-Spaland

Terug naar zo normaal mogelijk

We zijn vanaf maandag 6 juli jl. gestart met een verdere verruiming van de bezoekregeling én versoepeling van activiteiten en maatregelen. 

Dringend bericht van de GGD-Rijnmond: aantal coronabesmettingen in de regio Rotterdam-Rijnmond neemt flink toe 
De GGD-Rijnmond heeft laten weten dat het aantal gemelde besmettingen in de regio Rotterdam-Rijnmond flink toeneemt. Er heerst dus weer meer corona in de samenleving van deze regio. De GGD-Rijnmond benadrukt om alle voorzorgsmaatregelen in acht te blijven nemen om zo ook nieuwe uitbraken in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg te voorkomen. 

We rekenen dus op u! 
We doen een dringend beroep op u om de benodigde voorzorgsmaatregelen in acht te blijven nemen voor de veiligheid van bewoners, medewerkers en u als bezoeker. 
Wij zetten ons ten volle in om de verruimingen zo goed mogelijk te laten verlopen en alle voorzorgsmaatregelen strikt na te leven. We rekenen daarin ook op u! 

 

Verdere verruiming bezoekregeling sinds 6 juli 2020

Hoe ziet de verdere verruiming van de bezoekregeling eruit?

 • bewoners kunnen sinds 6 juli jl. elke dag tussen 10.00 uur en 20.00 uur in het eigen appartement bezoek ontvangen. Er zijn dus geen vaste bezoekdagen meer en er is geen maximale bezoekduur meer
   
 • per bezoekmoment zijn maximaal 2 bezoekers toegestaan om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Er is dus geen sprake meer van 4 vaste bezoekers die geregistreerd staan. Het aantal bezoekers is onbeperkt, echter per bezoekmoment zijn maximaal 2 bezoekers toegestaan
   
 • ​het is voor bewoners en bezoekers mogelijk om samen buiten een wandeling te maken, gebruik te maken van de tuin(en)/buitenterras van de locatie/elders, een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld familie, het ziekenhuis of andere disciplines (zoals de tandarts, opticien, audicien) en/of om uitstapjes te maken.
  Er zijn dus meer mogelijkheden om naar buiten te gaan en/of externe bezoekjes te doen! 

  Let op! Onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn hierbij van belang: 
  - de bezoeker draagt een mondneusmasker wanneer er geen 1,5 meter afstand tot de bewoner kan worden gehouden, zoals bij het voortduwen van een rolstoel of vervoer met de auto
  - de bewoner draagt onafgebroken een mondneusmasker bij ziekenhuisbezoek en bij vervoersmomenten met de auto/taxi et cetera
     
 • de voorzorgsmaatregelen voor bezoekers zijn bijgesteld. Sinds 6 juli vragen we aan bezoekers bij de hoofdentree van de locatie de handen te desinfecteren, bij de receptie een mondneusmasker op te halen en deze tijdens de looproute naar en van het appartement te dragen. 
  In het appartement en buiten kan het mondneusmasker worden afgedaan, mits 1,5 meter afstand tot de bewoner kan worden gehouden
   
 • ​het ophalen/afleveren van goederen, zoals wasgoed en boodschappen bij de hoofdentree van de locatie door familie is komen te vervallen. Dit geldt ook voor het opsturen van de zakelijke post van psychogeriatrische bewoners naar de vertegenwoordigers zorg. Dit kan tijdens de bezoekmomenten weer worden geregeld
   
 • ​ons dringende advies aan bewoners en familie is om nog geen gebruik te maken van weekend- en/of vakantieverlof. Indien hiertoe toch wordt besloten, gaat de bewoner na terugkomst zes dagen in het eigen appartement in quarantaine en wordt tijdens de zorgmomenten volledig beschermd verzorgd. Vervolgens wordt de bewoner op de zesde dag getest (dit is de gemiddelde incubatietijd van het coronavirus). Bij een negatieve testuitslag kan de quarantaineperiode worden opgeheven. 

 

zwembad Frankeland

Versoepeling van activiteiten en maatregelen sinds 6 juli 2020

Meer 'bewegingsvrijheid' voor bewoners 
Bewoners kunnen sinds 6 juli jl. binnen de locatie weer zelf naar de begane grond om (op afspraak) voorzieningen/activiteiten/de brasserie te bezoeken en/of om naar buiten te gaan.
Bewoners worden hierbij geacht zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand tot andere personen te houden. 

Algemene en afdelingsgebonden activiteiten voor bewoners 
 • er zijn op beperkte schaal weer algemene activiteiten voor bewoners in de brasserieën/algemene ontmoetingsruimten. Uitzonderingen hierop zijn in ieder geval binnenoptredens en activiteiten waar gezongen wordt
   
 • afdelingsgebonden activiteiten voor bewoners zijn weer opgestart/voortgezet
   
 • voorwaarden bij het organiseren van alle activiteiten is dat de betreffende medewerker/vrijwilliger een mondneusmaker draagt en dat tussen personen 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.
Voorzieningen zijn weer open voor bewoners en huurders (aanleun)wooncomplexen
 • het winkeltje en de bibliotheek van de locaties zijn weer open voor bewoners en huurders van de (aanleun)wooncomplexen. De huurders kunnen eveneens weer gebruikmaken van de kapper van desbetreffende locatie en beautysalon bij locatie Frankeland
   
 • de kapel in locatie Frankeland is weer open voor bewoners van Frankeland en huurders van de Liduinahof, er worden nog geen (uitvaart)diensten gehouden
   
 • Let op! Voor bewoners en huurders van de (aanleun)wooncomplexen is het niet langer mogelijk om bij de locaties contant geld op te nemen. Deze voorziening moet worden stopgezet, omdat banken per 1 september 2020 geen conrtant geld meer ter beschikking stellen. 
Eten en drinken voor bewoners en huurders (aanleun)wooncomplexen (vanaf 13 juli 2020)
 • de brasserieën zijn sinds 13 juli jl. weer open voor uitsluitend bewoners en huurders van de (aanleun)wooncomplexen.
  Daarbij gaan we voor het eten zowel in de middag als avond werken met 2 shifts. Eén middag- en avondshift is bedoeld voor bewoners en de andere middag- en avondshift is voor de huurders van de (aanleun)wooncomplexen.
  De brasserieën zijn zo ingericht dat de 1,5 meter afstand is gewaarborgd. Medewerkers van de horeca dragen mondneusmaskers en serveren aan tafel. Bewoners/huurders gaan niet zelf langs de counter
   
 • de horeca in de brasserieën is dagelijks tussen 10.00 en 11.30 uur en tussen 14.30 en 16.30 uur uitsluitend voor bewoners (en niet voor bezoekers) weer open​
   
 • bij mooi weer gaat de horeca op bovengenoemde tijden ook open op de buitenterrassen. De bewoner kan hier met maximaal twee bezoekers gebruik van maken
   
 • tijdens de horecamomenten geldt eveneens dat de medewerkers van de horeca een mondneusmasker dragen, dat de 1,5 meter in acht wordt genomen en dat aan tafel wordt bediend
   
 • de brasserieën en de buitenterrassen gaan dus nog niet open voor overige klanten, wijkbewoners en medewerkers. 
Contact tussen zorgmedewerkers en familie
 • de afspraak voor wekelijks telefonisch contact met de vertegenwoordiger zorg is komen te vervallen vanwege de verdere verruiming van de bezoekregeling
   
 • de (telefonische) maandgesprekken met de vertegenwoordiger zorg worden weer voortgezet/ hervat
   
 • familieleden kunnen hun vragen ook weer tijdens het bezoekmoment aan de zorgmedewerkers stellen, mits zij op dat moment in de zusterpost een mondneusmasker dragen of in het appartement van de bewoner de 1,5 meter afstand bewaren.
Sport- & Recreatieclub locatie Frankeland/behandelruimte fysiotherapie  
 • bewoners van de Havenbogen kunnen op afspraak blijven zwemmen en fitnessen
   
 • de openingstijden zijn verruimd naar maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 08.00 en 13.00 uur
   
 • op afspraak kan de fitnessruimte ook worden gebruikt door bewoners van dezelfde zorgafdeling. De medewerker/vrijwilliger die het fitnessen begeleidt, past goede handhygiëne toe, draagt een mondneusmasker en zorgt voor 1,5 meter afstand tussen de bewoners
   
 • de Sport- & Recreatieclub gaat nog niet open voor overige klanten, wijkbewoners en familie
   
 • de behandelruimte van de fysiotherapie is weer open voor bewoners van dezelfde zorgafdeling. De fysiotherapeut die het oefenen begeleidt, past goede handhygiëne toe, draagt een mondneusmasker en zorgt voor 1,5 meter afstand tussen de bewoners. 
Visiteclubs/dagbesteding 
 • de visiteclubs in de locaties Frankeland, Harg-Spaland en Jacobs Gasthuis zijn weer open met als voorwaarde dat de ontmoetingsruimten geschikt zijn om 1,5 meter tussen de deelnemers te kunnen waarborgen. Deelnemers nemen van buiten naar binnen een zo kort mogelijke route naar de ontmoetingsruimte. De medewerkers/vrijwilligers die de visiteclubs begeleiden, passen goede handhygiëne toe, dragen tijdens de clubs een mondneusmasker en zorgen voor 1,5 meter afstand tussen de deelnemers
   
 • de deelnemers van de visiteclubs en dagbesteding kunnen nog geen gebruikmaken van de voorzieningen van desbetreffende locatie. Zij kunnen een maaltijd nuttigen in de ontmoetingsruimte waar ze verblijven. 
Afspraken met nieuwe bewoners/cliënten 
Toekomstige bewoners die voor een langdurig verblijf op de wachtlijst staan en cliënten die wachten op een kortdurende opname/revalidatieverblijf bij de Frankelandgroep, kunnen weer bij de 'coronavrije' locaties worden ingehuisd.
We hebben hiervoor een speciaal ontruimings- en inrichtingsteam ingesteld. U krijgt als nieuwe bewoner/cliënt of vertegenwoordiger zorg voorafgaand aan de verhuizing een plattegrond van het nieuwe/tijdelijke appartement en geeft de medewerker van de maatschappelijke dienst aanwijzingen hoe het appartement ingericht kan worden. 
Bij binnenkomst van een nieuwe bewoner/cliënt kan één familielid de nieuwe bewoner/cliënt begeleiden naar het appartement. Bij de hoofdentree van de locatie vraagt de verzorgende/verpleegkundige van betreffende zorgafdeling bij het familielid uit of er sprake is van klachten die duiden op het coronavirus en de temperatuur van het familielid wordt gemeten. Gedurende deze begeleiding draagt het familielid onafgebroken een mondneusmasker. De maximale bezoekduur is 2 uur. 

Bij inhuizing van een nieuwe somatische bewoner/cliënt geldt steeds het volgende:
 • de nieuwe bewoner/cliënt blijft de eerste 6 dagen in isolatie op het appartement; de zorgmedewerkers dragen tijdens de zorgmomenten volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (net zoals bij (vermoeden van) een besmetting met het coronavirus)
   
 • de nieuwe bewoner/cliënt wordt na deze 6 dagen (is de gemiddelde incubatietijd van het coronavirus) getest
   
 • als de test negatief is, dragen de zorgmedewerkers vanaf dat moment preventief een mondneusmasker (net zoals bij andere bewoners/cliënten)
   
 • de nieuwe bewoner/cliënt hoeft niet langer in isolatie op het appartment te blijven. 
Voor nieuwe bewoners/cliënten met dementie gelden andere afspraken:
 • twee weken voorafgaand aan de verhuizing naar de Frankelandgroep blijft de nieuwe bewoner/cliënt in de eigen woning in isolatie en wordt door een verpleegkundige van desbetreffende locatie getest
   
 • de nieuwe bewoner/cliënt ontvangt gedurende de isolatieperiode zo weinig mogelijk bezoek. Bezoek en bijvoorbeeld medewerkers van de thuiszorg dragen tijdens hun bezoek een mondneusmasker
   
 • indien de eerste testuitslag negatief is, wordt op de dag voorafgaand aan de opnamedag opnieuw door een verpleegkundige van desbetreffende locatie getest
   
 • bij opnieuw een negatieve testuitslag kan de nieuwe bewoner /cliënt verhuizen naar de Frankelandgroep
   
 • bij binnenkomst van de nieuwe bewoner/cliënt hoeft hij/zij niet meer in isolatie en dragen de zorgmedewerkers preventief een mondneusmasker (net zoals bij andere bewoners/cliënten).

Welke maatregelen blijven (vooralsnog) van kracht?

 • Er vinden nog geen (uitvaart)diensten in de kapel van locatie Frankeland en/of in algemene ontmoetingsuimten plaats
   
 • Aan huis kappers, schoonheidsspecialistes en pedicures zijn nog niet toegestaan
   
 • De volgende voorzieningen blijven tot nader order gesloten:
  • Roze Salon, Alzheimer Café en Parkinson Café 
  • ontmoetingscentrum De Valm.

We blijven alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen

We houden uiteraard de gezondheid van onze bewoners, cliënten en medewerkers continu nauwlettend in de gaten en nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht. Ook gaan we door met extra maatregelen die we sinds 15 april jl. hebben genomen: 

 1. we hebben de testmogelijkheden voor medewerkers verruimd
  De testmogelijkheden voor bewoners en cliënten uit onze (aanleun)wooncomplexen waren al goed genoeg.
  Voor zorgmedewerkers waren en zijn die - vinden wij - te mager. Met ingang van 15 april jl. hebben we ons verzekerd van andere en ruimere testmogelijkheden dan via de huisarts of de GGD. We kunnen onze medewerkers dan ook op veel grotere schaal testen dan voorheen. 
   
 2. ​alle zorgmedewerkers gebruiken preventief mondneusmaskers
  Volgens de landelijke richtlijnen zijn mondneusmaskers in bepaalde situaties nodig. Wat nodig is volgens die richtlijnen vinden wij te weinig. En omdat het gelukt is om extra beschermingsmiddelen in te slaan, zijn we met ingang van 15 april jl. gestart met het structureel gebruiken van mondneusmaskers binnen onze locaties en thuiszorg. 

  Let op: we gebruiken alleen goedgekeurde mondneusmaskers!
  Op social media, TV, radio en in kranten zijn steeds meer berichten te vinden over zwendel met mondneusmaskers. Om daarover zorgen weg te nemen het volgende. Vanaf het moment dat we besloten hebben structureel te gaan werken met mondneusmaskers én zelf zijn gaan inkopen, laten we alles wat we inkopen ook testen. 
  Simpeler gezegd, we hebben meer dan 100.000 mondneusmaskers op voorraad en dit zijn allemaal goedgekeurde exemplaren. 

De combinatie van deze maatregelen stelt ons beter in staat om besmettingen binnen de Frankelandgroep te vermijden én te bestrijden.
De effecten daarvan lijken - en dit zeggen we voorzichtig - positief te zijn. Er zijn de afgelopen periode nagenoeg geen nieuwe bewoners/cliënten bijgekomen die positief getest zijn op het coronavirus.  

Er mag én kan op gerekend worden dat wij ons maximaal inspannen om onze bewoners, cliënten en medewerkers gezond en tevreden te houden. Dit deden we gisteren, doen we vandaag en gaan we morgen en daarna zeker niet anders doen.

Gezondheidsklachten

Belangrijke informatie voor onze thuiszorgcliënten uit de wijk en in onze (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, DrieLanen, Matlinge, Groen-/Meerzicht en Menuet/Suite

We verzoeken u dringend telefonisch contact met ons op te nemen bij gezondheidsklachten, zoals:

 • neusverkoudheid en/of
 • hoesten en/of
 • keelpijn en/of
 • koorts boven de 37,5 graden.

U kunt bellen met ons TOF-kantoor ( 010 - 707 41 12) of met de afdelingsleiding van de locatie waaruit u thuiszorg ontvangt. Wij bespreken dan met u of, wanneer en hoe wij de zorg voortzetten.

Aangescherpte maatregelen voor cliënten uit de wijk met wijkverpleging en in onze (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, DrieLanen, Matlinge, Groen-/Meerzicht en Menuet/Suite

 • onze verzorgenden/verpleegkundigen dragen handschoenen en een mondneusmasker als u persoonlijke verzorging/verpleging (met lichaamscontact) nodig heeft.
   
 • ​​we blijven de ondersteuning bij het huishouden aan onze cliënten leveren. De huishoudelijk medewerker draagt in principe geen beschermende middelen. Daar gelden andere afspraken, waaronder dat de cliënt op 1,5 meter afstand blijft én tijdens het schoonmaken in een andere  - niet schoon te maken - ruimte verblijft. Voor situaties waarin dat niet mogelijk of wenselijk is, heeft de huishoudelijk medewerker de beschikking over een mondneusmasker. 

Deelname aan onderzoek RIVM

De Frankelandgroep doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek van het RIVM, waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel verpleeghuisbewoners klachten van het coronavirus vertonen en hoeveel van deze bewoners positief getest zijn. Het onderzoek is belangrijk voor het te voeren beleid van de overheid. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van verpleeghuisbewoners gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van het coronavirus. Hierbij gaan wij en de betrokken partijen uiterst zorgvuldig te werk. We nemen alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de coronacrisis kunnen we redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. U kunt, indien u dat wenst, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens/de gegevens van uw naaste in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt hiervoor desgewenst contact opnemen met Janneke van der Made, functionaris gegevensbescherming:

 privacy@frankelandgroep.nl

Wat is het coronavirus?

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar.

Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld twee andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Meer informatie

Het RIVM heeft de meest actuele informatie over het coronavirus op hun website staan. Er vinden regelmatig updates plaats, soms zelfs dagelijks.

www.rivm.nl

Binnen de Frankelandgroep kunt u voor meer informatie contact opnemen met:

 • in het weekend:
  de afdelingsleiding
   
 • maandag t/m vrijdag:
  de afdeling maatschappelijk werk van de locatie


Downloads