Inhoud
Huidig

Informatiepagina coronavirus

(laatste update: 18 januari 2022 - 10.00 uur)

Informatie op deze pagina
Op deze pagina leest u welke maatregelen en eventuele versoepelingen er binnen de Frankelandgroep zijn. Ook kunt u hier teruglezen welke afspraken voor bezoekers gelden. 
Daarnaast leest u over de basisregels die belangrijk blijven om uzelf en de mensen om u heen zo veel mogelijk te beschermen.
We houden u ook op de hoogte als er onverhoopt coronabesmettingen binnen de Frankelandgroep zijn. 

Versoepelingen met ingang van 15 januari 2022 
Met ingang van 15 januari 2022 zijn de kapsalons, de beautysalon (locatie Frankeland) en de Sport- en Recreatieclub (locaite Frankeland) weer open.

» zie onder (op mobiel) of rechts (op desktop) de inhoudsopgave van deze pagina

Actuele status coronabesmettingen

Donderdag 13 januari 2022
Afdeling 1 in locatie Harg-Spaland gaat met ingang van maandag 17 januari 2022 weer open. De situatie op deze afdeling is weer stabiel.

Extra maatregelen en afspraken 'bezoekregeling' 

Extra maatregelen die per 6 november 2021 zijn ingegaan

 • Overal waar contacten tussen medewerkers/vrijwilligers en bewoners/cliënten zijn, werken we weer met mondneusmaskers. Alle overige medewerkers gaan tijdens hun looproutes ook weer een mondneusmasker dragen.
   
 • Voor externen (bezoekers, cliënten eerstelijnsbehandeling, wijkbewoners, leveranciers etc.) geldt eveneens dat zij tijdens hun looproutes in een locatie een mondneusmasker dragen. 
   
 • De brasserieën en horeca zijn tot nader order uitsluitend nog geopend voor bewoners, huurders van onze (aanleun)wooncomplexen en deelnemers van de dagbesteding/visiteclubs.  
  Het is voor bezoekers en wijkbewoners tot nader order niet mogelijk om hier gebruik van te maken. 
   
 • Activiteiten(clubs) worden uitsluitend voor bewoners en huurders van de (aanleun)wooncomplexen georganiseerd. 
  Het is voor bezoekers en wijkbewoners tot nader order niet mogelijk bij activiteiten(clubs) aanwezig te zijn. 
   
 • Kerkdiensten kunnen doorgang vinden (desgewenst ook voor wijkbewoners) mits er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. 
   
 • Grote samenkomsten zoals familiebijeenkomsten, het Alzheimer Café, Parkinson Café, Roze Salon, herdenkingsbijeenkomsten en uitvaartdiensten kunnen tot nader order geen doorgang vinden. 

Afspraken 'bezoekregeling' 

 • Bezoekers blijven te allen tijde thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij corona bij zichzelf of hun huisgeno(o)t(en). 
 • Per bewoner zijn maximaal 2 bezoekers per bezoekmoment toegestaan, er gelden géén bezoektijden.
  Per bezoekmoment mogen 2 kinderen tot 13 jaar als extra bezoeker mee naar een bewoner. Echter, wees extra alert op klachten bij kinderen (of dat zij in nauw contact zijn geweest met positief geteste personen).
   
 • Bezoekers komen via de hoofdentree van de locatie binnen, passen handdesinfectie toe en houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van andere personen.
   
 • De receptie geeft bezoekers een (goedgekeurd en door ons te verstrekken) mondneusmasker en geeft waar nodig uitleg aan bezoekers over het gebruik van het mondneusmasker.
  Kinderen tot 13 jaar hoeven geen mondneusmasker te dragen, maar het heeft onze nadrukkelijke voorkeur dat kinderen deze wel dragen.
  In het geval bezoekers vanwege eigen gezondheidsredenen een FFP2 ademhalingsbeschermingsmasker willen dragen, dan is dit uiteraard toegestaan. 
   
 • Bezoekers lopen vanaf de receptie rechtstreeks naar het appartement van de bewoner en blijven gedurende het bezoek op het appartement. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de huiskamer van de zorgafdeling. 
  De bezoekers verlaten de locatie rechtstreeks na afloop van het bezoek. 
   
 • Indien de 1,5 meter afstand tot de bewoner kan worden gehouden, kunnen bezoekers in het appartement gedurende hun bezoek het mondneusmasker afdoen.
   
 • We verzoeken bewoners en familie dringend om drukke plekken te vermijden. 
 

Wat zijn de basisregels? 

De basisregels blijven belangrijk om uzelf en de mensen om u heen te beschermen. 

We doen een dringend beroep op u om zich aan de basisregels te blijven houden: 
 • een goede handhygiëne en regelmatig handen wassen blijft belangrijk
 • nies en hoest in de elleboog 
 • 1,5 meter afstand houden is een veilige afstand. We realiseren ons dat dat niet altijd en overal haalbaar is. Wees voorzichtig en geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte
 • blijf ruimtes zo veel mogelijk ventileren om het risico op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren
 • heeft u klachten? Laat u direct testen op corona. 

Verkrijgen van het coronabewijs

Er zijn verschillende manieren om een QR-code/vaccinatiebewijs te krijgen om toegang te kunnen krijgen tot bijvoorbeeld een restaurant of evenement. Met én zonder DigiD, mét of zonder telefoon/CoronaCheck app.

Wij hebben de vier manieren om een QR-code/vaccinatiebewijs te krijgen voor u op een rijtje gezet, inclusief het bijbehorende stappenplan. 

Klik hier om het document te lezen

Harg-Spaland Schiedam

Afspraken voor nieuwe bewoners/tijdelijke cliënten die naar de Frankelandgroep verhuizen

Bij verhuizing van een nieuwe somatische bewoner/tijdelijke cliënt naar de Frankelandgroep geldt het volgende:

 • een nieuwe bewoner/cliënt wordt op dag 1 bij binnenkomst getest. Tot de uitslag binnen is, blijft de bewoner/cliënt op het eigen appartement en de zorgmedewerkers werken met volledige persoonlijke beschermingsmiddelen.
   
 • als de testuitslag negatief is, blijft de bewoner/cliënt nog steeds zo veel mogelijk op het eigen appartement, maar het is toegestaan op momenten op de zorgafdeling rond te lopen en/of met voldoende afstand in de huiskamer aanwezig te zijn. Bij het verlaten van het appartement bieden we de bewoner/cliënt een mondneusmasker aan. 
   
 • op dag 5 na verhuizing wordt een nieuwe bewoner/cliënt opnieuw getest. Bij een negatieve testuitslag wordt de ‘quarantaineperiode’ opgeheven.
Voor nieuwe bewoners/tijdelijke cliënten met dementie gelden andere afspraken:
 • twee weken voorafgaand aan de verhuizing naar de Frankelandgroep blijft de nieuwe bewoner/cliënt zo veel mogelijk in de eigen woning in quarantaine. Een verpleegkundige van de Frankelandgroep komt de bewoner/cliënt testen.
   
 • de nieuwe bewoner/cliënt ontvangt gedurende de quarantaine zo weinig mogelijk bezoek.  
   
 • indien de eerste testuitslag negatief is, wordt - op de dag voorafgaand aan de verhuizing naar de Frankelandgroep - de bewoner/cliënt opnieuw door een verpleegkundige van de Frankelandgroep getest.
   
 • bij een tweede negatieve testuitslag kan de nieuwe bewoner/cliënt naar de Frankelandgroep verhuizen (en hoeft bij binnenkomst niet meer in quarantaine).

 

Gezondheidsklachten

Belangrijke informatie voor onze thuiszorgcliënten uit de wijk en in onze (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, Havenbogen, DrieLanen, Matlinge, Groenzicht/Meerzicht en Menuet/Suite

We verzoeken u dringend telefonisch contact met ons op te nemen bij gezondheidsklachten, zoals:

 • neusverkoudheid 
 • hoesten 
 • keelpijn 
 • verlies van smaak en geur
 • verhoging/koorts.

U kunt bellen met ons TOF-kantoor ( 010 - 707 41 12) of met de afdelingsleiding van de locatie waaruit u thuiszorg ontvangt. Wij bespreken dan met u of, wanneer en hoe wij de zorg voortzetten.

Voorzorgsmaatregelen voor cliënten met wijkverpleging en/of huishoudelijke zorg in de wijk en binnen onze (aanleun)wooncomplexen

 • onze verzorgenden/verpleegkundigen dragen een mondneusmasker als zij zorg bij u komen verlenen.
 • de huishoudelijk medewerkers dragen alleen een mondneusmasker als er geen 1,5 meter afstand tot de cliënt kan worden gehouden. 

 

Meer informatie

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met:

 • maandag t/m vrijdag:
  de maatschappelijke dienst van de locatie
   
 • in het weekend:
  de afdelingsleiding

Voor actuele informatie over het coronavirus, het aantal besmettingen in Nederland en de (voorzorgs)maatregelen zie de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

www.rivm.nl