Informatiepagina coronavirus

(laatste update:  25 mei 2020 - 16:30 uur)

Het coronavirus.... Zowel in Nederland als buiten de landsgrenzen worden mensen nog steeds geraakt door het virus en/of de maatregelen die noodzakelijkerwijs zijn getroffen. Inmiddels is een aantal maatregelen van de overheid versoepeld, maar het blijft van wezenlijk belang om de leefregels met elkaar op te volgen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Dit is en blijft een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Onze fantastische medewerkers en vrijwilligers zetten zich - ondanks de huidige coronacrisis - ten volle in om voor onze bewoners en cliënten in de thuissituatie de dag 'zo gewoon mogelijk' te laten verlopen. Het doet ons goed begrip en waardering te krijgen van onze bewoners/cliënten, hun familie én inwoners uit Schiedam en Vlaardingen. Samen zijn we sterk!

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de (voorzorgs)maatregelen van de Frankelandgroep.

Helaas een nieuwe besmetting in locatie Frankeland, bezoekregeling bij deze locatie tijdelijk beëindigd

Op 24 mei jl. is in locatie Frankeland jammer genoeg opnieuw een bewoner positief getest op het coronavirus. Dit betekent dat we helaas genoodzaakt zijn om in ieder geval tot en met 1 juni aanstaande de bezoekregeling tijdelijk te beëindigen.
Een bezoekregeling is vanuit de overheid momenteel alleen toegestaan bij locaties die geheel coronavrij zijn. Bewoners en familieleden van locatie Frankeland die tot en met deze datum een bezoekafspraak hebben worden hiervan op de hoogte gebracht.

Bij de locaties Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis en Vaartland zijn (vooralsnog) geen bewoners (meer) die besmet zijn met het coronavirus. De bezoekregeling gaat bij deze locaties door.

Het gaat met de laatste positief geteste bewoners van locatie Schiewaegh de goede kant op, zij hebben nagenoeg geen klachten meer. Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen locatie Schiewaegh gaan we overwegen of de bezoekregeling ook voor deze locatie veilig te organiseren valt. 

Voor de 1350 cliënten van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep geldt nog steeds dat er geen sprake is van besmettingen met het coronavirus. 

We kunnen voor de 'coronavrije' locaties een aantal maatregelen gaan versoepelen. Hieronder leest u meer.  

Bezoekregeling van de Frankelandgroep per 12 mei 2020

We zijn gestart met een bezoekregeling, sinds dinsdag 19 mei ook voor locatie Vaartland
We zijn vanaf 12 mei jongstleden gestart met een bezoekregeling voor bewoners en hun familie. Dit doen we omdat we het ronduit verschrikkelijk vinden dat bewoners en hun naasten al geruime tijd van elkaar gescheiden zijn.

Deze bezoekregeling geldt alleen voor de coronavrije locaties Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis en Vaartland.  
Inmiddels gaan we de bezoekregeling ook verder uitbreiden. Sinds 18 mei jl. is het mogelijk om per bewoner 2 bezoekers uit één huishouden op bezoek te laten komen. 

Alle somatische bewoners en vertegenwoordigers zorg van de Frankelandgroep zijn per brief en/of telefonisch van deze bezoekregeling op de hoogte gebracht. 

Download de brief voor bewoners/vertegenwoordigers zorg

Hoe gaan we dit praktisch doen? 
We gaan het ontvangen van bezoek realiseren in de brasserieën van de locaties. Deze ruimtes zijn nu geheel buiten gebruik en staan daarmee ver af van de zorgafdelingen waar de bewoners wonen en nu alle zorg- en dienstverlening plaatsvindt. Daarmee zijn het in onze optiek een soort ‘buitenruimtes’ geworden die gebruikt kunnen worden voor bezoek. 

Hoe gaan we een en ander precies doen?
Basisprincipe - en tevens de leidraad - is dat het veilig moet zijn voor bewoners, medewerkers en het bezoek! 

In grote lijnen organiseren we dit als volgt:

 • in elke brasserie - afhankelijk van de grootte - worden 2 tot maximaal 8 ontmoetingstafels met plexiglasscheiding en/of minimaal 2 meter afstand geplaatst
 • medewerkers zijn aanwezig om het (logistieke) proces te begeleiden
 • per bewoner zijn per bezoek 2 bezoekers uit hetzelfde huishouden toegestaan. De maximale bezoektijd is 30 minuten
 • voorwaarde voor bezoek is dat de bezoekers klachtenvrij zijn
 • de bewoner wordt door een haal-/brengdienst van de zorgafdeling via de kortste route naar de ontmoetingstafel gebracht
 • bezoekers komen via de daarvoor bestemde toegangsdeur naar binnen en lopen via looplijnen naar de tafel waar de bewoner zit 
 • bezoekers desinfecteren bij de toegangsdeur hun handen en krijgen een mondneusmasker die zij tijdens het bezoek onafgebroken dragen
 • de bezoekers verlaten de brasserie via de daarvoor bestemde uitgang
 • de tafels en stoelen worden na elk bezoek gereinigd. 

Zie de richtlijn voor bezoekers in onderstaande download.

Download richtlijn voor bezoekers

Hoe ziet de planning eruit?
Het opstellen en uitvoeren van een bezoekschema is logistiek niet eenvoudig.
We gaan daarom - om door elkaar heen lopende verkeersbewegingen in huis te vermijden - werken met 1 of meer dag- en tijdblokken per zorgafdeling.
Daarnaast willen we ook zoveel mogelijk rekening houden met ritmes en gewoontes van onze bewoners. En tot slot willen we dat elke bewoner minimaal 1 keer per week voor bezoek kan worden ingepland.

Verder belangrijk om te weten! 
Indien en zodra er in een locatie sprake is van een bewoner die positief getest is op het coronavirus, dan wordt de bezoekregeling voor desbetreffende locatie tijdelijk beeïndigd. Afhankelijk van hoe de situatie zich dan verder ontwikkelt, kunnen we de bezoekregeling weer (voorzichtig) opstarten.

Tot slot 
Vanaf 11 mei jl. is begonnen met een voorzichtige versoeling van het bezoekverbod bij 26 verpleeghuislocaties. In de persconferentie van 19 mei jl. heeft minister de Jonge aangegeven dat vanaf 25 mei aanstaande deze versoepeling onder strikte voorwaarden uitgebreid kan worden voor meer 'coronavrije' verpleeghuizen. Het is vervolgens de bedoeling dat de versoepelde bezoekregeling per 15 juni aanstaande voor alle verpleeghuizen gaat gelden.
Dit houdt in dat we vooralsnog de bezoekregeling voortzetten zoals we die momenteel organiseren. Deze bezoekregeling is nog verre van ideaal, maar ook wij hopen van harte dat binnen niet al te lange tijd meer en beter mogelijk zal zijn. 

We rekenen daarbij op uw begrip en medewerking!

zwembad Frankeland

We gaan de maatregelen versoepelen

Kapsalons
De kapsalons binnen de 'coronavrije' locaties Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis en binnenkort ook Vaartland gaan weer open! Wat zullen bewoners hier blij mee zijn.

De kappers werken volgens een strikt protocol en plannen zelf via de zorgafdelingen de afspraken met bewoners in. De kapsalons gaan weer open op:

 • in locatie Frankeland woensdag 13 mei
 • in locatie Harg-Spaland donderdag 14 mei 
 • in locatie Jacobs Gasthuis maandag 18 mei
 • in locatie Vaartland: datum volgt. 

Zwembad Havenbogen bij locatie Frankeland
Premier Rutte heeft op woensdag 6 mei jongstleden versoepeling van de maatregelen afgekondigd. Zo mogen zwembaden onder beperkende voorwaarden weer open. We hebben daarom besloten het zwembad met ingang van maandag 18 mei 2020 beperkt en onder strikte voorwaarden weer open te stellen voor bewoners van de Havenbogen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van het zwembad. 

 010 - 426 49 25

We gaan weer nieuwe bewoners/cliënten inhuizen
Toekomstige bewoners die voor een langdurig verblijf op de wachtlijst staan en cliënten die wachten op een kortdurende opname/revalidatieverblijf bij de Frankelandgroep, kunnen weer bij de 'coronavrije' locaties worden ingehuisd.
We hebben hiervoor een speciaal ontruimings- en inrichtingsteam ingesteld. Zowel bij de ontruiming als inrichting van een appartement is er gedurende een korte tijd ruimte voor 1 familielid om - bij ontruiming - persoonlijke spullen mee te nemen (en aanwijzigingen te geven over hoe en wat ingepakt moet worden) en - bij inrichting - aanwijzigingen te geven over hoe het appartement ingericht moet worden. 

Bij inhuizing van een nieuwe bewoner/cliënt geldt steeds het volgende:
- de nieuwe bewoner/cliënt bijlft de eerste 72 uur in isolatie op het appartement; de zorgmedewerkers dragen tijdens de zorgmomenten volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (net zoals bij (vermoeden van) een besmetting met het coronavirus) 
- de nieuwe bewoner/cliënt wordt na deze 72 uur getest
- als de test negatief is, dragen de zorgmedewerkers vanaf dat moment preventief een mondneusmasker (net zoals bij andere bewoners/cliënten)
- de nieuwe bewoner/cliënt blijft na de dag van inhuizing tot 2 weken in isolatie op het appartment.

Herstart schoonheidsspecialiste en pedicures
De schoonheidsspecialiste en pedicures die werken vanuit van ons gehuurde ruimtes mogen hun werk gaan hervatten. Uiteraard dragen zij tijdens hun werkzaamheden een mondneusmasker. 
Voor aan huis kappers, schoonheidsspecialistes en pedicures is nog geen gelegenheid. Zij gelden als bezoek op het appartement, wat nog niet is toegestaan.

Welke maatregelen blijven (vooralsnog) van kracht?

 • Bewoners van 'coronavrije' locaties van Frankelandgroep mogen beperkt bezoek ontvangen
  Zie voor nadere informatie het onderdeel 'Bezoekregeling van de Frankelandgroep per 12 mei 2020'
   
 • Aan huis kappers, schoonheidsspecialistes en pedicures zijn nog niet toegestaan. 
  Voor aan huis kappers, schoonheidsspecialistes en pedicures is nog geen gelegenheid. Zij gelden als bezoek op het appartement, wat nog niet is toegestaan.
   
 • Bewoners kunnen niet met familie mee naar huis (voor bijvoorbeeld een verjaardag, dagje weg of een weekend thuis bij familie)  
  Het is niet mogelijk dat familie een bewoner mee naar huis neemt. Elke beweging van onze bewoners buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom niet gewenst. Het gaat hierbij niet alleen om bescherming van desbetreffende bewoner, maar ook om onze kwetsbare medebewoners en medewerkers. Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen, dan staat de Frankelandgroep niet langer in voor de vervolgzorg. De bewoner kan dan niet meer terugkeren naar de Frankelandgroep zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn. Dat betekent dat familie vanaf dat moment verantwoordelijk is voor de zorg aan de bewoner.
   
 • Huurders van de (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, DrieLanen, Groen-/Meerzicht en Menuet/Suite kunnen wel bezoek ontvangen
  Wij geven echter het dringende advies om ook voor huurders bezoek zoveel mogelijk te beperken (dus maximaal één bezoeker per dag).
   
 • De volgende voorzieningen blijven tot nader order gesloten:
  • de dagbesteding bij locatie Frankeland
  • de visiteclubs bij de locaties Frankeland, Harg-Spaland en Jacobs Gasthuis
  • de ontmoetingscentra de Nieuwe Harg en De Valm.

We blijven alle voorzorgmaatregelen in acht nemen

We houden uiteraard de gezondheid van onze bewoners, cliënten en medewerkers continu nauwlettend in de gaten en nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht. Ook gaan we door met extra maatregelen die we sinds 15 april jl. hebben genomen: 

 1. we hebben de testmogelijkheden voor medewerkers verruimd
  De testmogelijkheden voor bewoners en cliënten uit onze (aanleun)wooncomplexen waren al goed genoeg.
  Voor zorgmedewerkers waren en zijn die - vinden wij - te mager. Met ingang van 15 april jl. hebben we ons verzekerd van andere en ruimere testmogelijkheden dan via de huisarts of de GGD. We kunnen onze medewerkers dan ook op veel grotere schaal testen dan voorheen. 
   
 2. ​alle zorgmedewerkers gebruiken preventief mondneusmaskers
  Volgens de landelijke richtlijnen zijn mondneusmaskers in bepaalde situaties nodig. Wat nodig is volgens die richtlijnen vinden wij te weinig. En omdat het gelukt is om extra beschermingsmiddelen in te slaan, zijn we met ingang van 15 april jl. gestart met het structureel gebruiken van mondneusmaskers binnen onze verpleeg- en verzorgingshuizen en onze thuiszorg. 

  Let op: we gebruiken alleen goedgekeurde mondneusmaskers!
  Op social media, TV, radio en in kranten zijn steeds meer berichten te vinden over zwendel met mondneusmaskers. Om daarover zorgen weg te nemen het volgende. Vanaf het moment dat we besloten hebben structureel te gaan werken met mondneusmaskers én zelf zijn gaan inkopen, laten we alles wat we inkopen ook testen. 
  Simpeler gezegd, we hebben meer dan 100.000 mondneusmaskers op voorraad en dit zijn allemaal goedgekeurde exemplaren. 

De combinatie van deze maatregelen stelt ons beter in staat om besmettingen binnen de Frankelandgroep te vermijden én te bestrijden.
De effecten daarvan lijken - en dit zeggen we voorzichtig - positief te zijn. Er zijn de afgelopen weken nagenoeg geen nieuwe bewoners/cliënten bijgekomen die positief getest zijn op het coronavirus.  

Er mag én kan op gerekend worden dat wij ons maximaal inspannen om onze bewoners, cliënten en medewerkers gezond en tevreden te houden. Dit deden we gisteren, doen we vandaag en gaan we morgen en daarna zeker niet anders doen.

Gezondheidsklachten

Belangrijke informatie voor onze thuiszorgcliënten uit de wijk en in onze (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, DrieLanen, Matlinge, Groen-/Meerzicht en Menuet/Suite

We verzoeken u dringend telefonisch contact met ons op te nemen bij gezondheidsklachten, zoals:

 • neusverkoudheid en/of
 • hoesten en/of
 • keelpijn en/of
 • koorts boven de 37,5 graden.

U kunt bellen met ons TOF-kantoor ( 010 - 707 41 12) of met de afdelingsleiding van de locatie waaruit u thuiszorg ontvangt. Wij bespreken dan met u of, wanneer en hoe wij de zorg voortzetten.

Aangescherpte maatregelen voor cliënten uit de wijk met wijkverpleging en in onze (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, DrieLanen, Matlinge, Groen-/Meerzicht en Menuet/Suite

 • onze verzorgenden/verpleegkundigen dragen handschoenen en een mondneusmasker als u persoonlijke verzorging/verpleging (met lichaamscontact) nodig heeft.
   
 • ​​we blijven de ondersteuning bij het huishouden aan onze cliënten leveren. De huishoudelijk medewerker draagt in principe geen beschermende middelen. Daar gelden andere afspraken, waaronder dat de cliënt op 1,5 meter afstand blijft én tijdens het schoonmaken in een andere  - niet schoon te maken - ruimte verblijft. Voor situaties waarin dat niet mogelijk of wenselijk is, heeft de huishoudelijk medewerker de beschikking over een mondneusmasker. 

Deelname aan onderzoek RIVM

De Frankelandgroep doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek van het RIVM, waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel verpleeghuisbewoners klachten van het coronavirus vertonen en hoeveel van deze bewoners positief getest zijn. Het onderzoek is belangrijk voor het te voeren beleid van de overheid. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van verpleeghuisbewoners gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van het coronavirus. Hierbij gaan wij en de betrokken partijen uiterst zorgvuldig te werk. We nemen alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de coronacrisis kunnen we redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. U kunt, indien u dat wenst, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens/de gegevens van uw naaste in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt hiervoor desgewenst contact opnemen met Janneke van der Made, functionaris gegevensbescherming:

 privacy@frankelandgroep.nl

Wat is het coronavirus?

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar.

Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld twee andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Meer informatie

Het RIVM heeft de meest actuele informatie over het coronavirus op hun website staan. Deze informatie is voor ons leidend. Er vinden regelmatig updates plaats, soms zelfs dagelijks.

www.rivm.nl

Binnen de Frankelandgroep kunt u voor meer informatie contact opnemen met:

 • in het weekend:
  de afdelingsleiding
   
 • maandag t/m vrijdag:
  de afdeling maatschappelijk werk van de locatie


Downloads