Informatiepagina coronavirus

(laatste update: 9 april 2020 - 14:30 uur)

Het coronavirus.... Zowel in Nederland als buiten de landsgrenzen worden dagelijks mensen geraakt door het virus en/of de maatregelen die noodzakelijkerwijs zijn getroffen. Inmiddels heeft de overheid ook het ingrijpende besluit genomen dat onze bewoners geen bezoek meer mogen ontvangen om te voorkomen dat zij besmet raken. Dit raakt ons natuurlijk allemaal.

Onze fantastische medewerkers en vrijwilligers zetten zich ten volle in om voor onze bewoners en cliënten in de thuissituatie - ondanks alle turbulentie en genomen (voorzorgs)maatregelen - de dag 'zo gewoon mogelijk' te laten verlopen. Het doet ons  goed begrip en waardering te krijgen van onze bewoners/cliënten, hun familie én inwoners uit Schiedam en Vlaardingen. Samen zijn we sterk!

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de (voorzorgs)maatregelen van de Frankelandgroep.

Aantal positief geteste bewoners

Helaas zijn er sinds het weekend van 4 april jl. een aantal bewoners positief getest op het coronavirus. Dit betrof drie bewoners op een verpleegafdeling in locatie Frankeland en twee bewoners in de aan Frankeland grenzende Liduinahof. Daarnaast waren er een aantal verdachte bewoners in locatie Schiewaegh. Inmiddels kunnen we u gelukkig het volgende vertellen:

 • Locatie Frankeland/Liduinahof
  Op betreffende verpleegafdeling in Frankeland is één bewoner negatief getest. Dit betekent dat er (vooralsnog) twee in plaats van drie bewoners op deze verpleegafdeling positief getest zijn. Voor de bewoners in de Liduinahof geldt dat zij het goed maken en inmiddels uit isolatie zijn.
   
 • Locatie Schiewaegh
  Er zijn vier bewoners in Schiewaegh getest, deze uitslagen waren gelukkig allemaal negatief.

We houden de gezondheid van onze bewoners, cliënten en medewerkers nauwlettend in de gaten en nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht.

Welke maatregelen hebben wij per 20 maart 2020 moeten nemen?

Onderstaande maatregelen gelden in ieder geval tot en met 28 april aanstaande

 • Bewoners van de zorglocaties van Frankelandgroep mogen geen bezoek meer ontvangen 
  De minister van Volksgezondheid heeft donderdagavond 19 maart 2020 bekendgemaakt dat bewoners in vepleeghuizen niet langer bezoek mogen ontvangen. Deze maatregel is door premier Rutte op dinsdagavond 31 maart jongstleden tot en met in ieder geval 28 april 2020 verlengd.
  De zorglocaties van de Frankelandgroep, maar ook de (met respectievelijk Schiewaegh en Vaartland in verbinding staande) complexen Matlinge en de Résidence zijn dan ook voor alle bezoekers gesloten.  
 • Bewoners kunnen niet met familie mee naar huis (voor bijvoorbeeld een verjaardag, dagje weg of een weekend thuis bij familie)  
  Het is niet mogelijk dat familie een bewoner mee naar huis neemt. Elke beweging van onze bewoners buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom niet gewenst. Het gaat hierbij niet alleen om bescherming van desbetreffende bewoner, maar ook om onze kwetsbare medebewoners en medewerkers. Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen, dan staat de Frankelandgroep niet langer in voor de vervolgzorg. De bewoner kan dan niet meer terugkeren naar de Frankelandgroep zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn. Dat betekent dat familie vanaf dat moment verantwoordelijk is voor de zorg aan de bewoner.
 • Huurders van de (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, DrieLanen, Groen-/Meerzicht en Menuet/Suite kunnen wel bezoek ontvangen
  Wij geven echter het dringende advies om ook voor huurders bezoek zoveel mogelijk te beperken (dus ook maximaal één bezoeker per dag).
   
 • De volgende voorzieningen blijven tot nader order gesloten:
  • de dagbesteding bij locatie Frankeland
  • de visiteclubs bij de locaties Frankeland, Harg-Spaland en Jacobs Gasthuis
  • de ontmoetingscentra de Nieuwe Harg en De Valm.
 • We hebben een opnamestop voor cliënten (die op de wachtlijst staan) voor een langdurig verblijf, logeren/kortdurend verblijf en revalidatiezorg
   
 • Bij de entrees van onze locaties hangen posters in verband met het sluiten van onze zorglocaties 

  download de poster

Wat betekent dit voor onze bewoners en voor u als familie?

De overheidsmaatregel is een ingrijpend besluit en raakt ons natuurlijk allemaal. Onze HARTwerkers blijven er gewoon alles aan doen om uw naaste goed te verzorgen en het hem/haar zo aangenaam mogelijk te maken. Ook houden we met u als familie intensief contact over hoe het met uw naaste gaat.

Samen zijn we sterk!

Verder is nog goed om te weten dat:

 • de persoonlijk begeleiders wekelijks contact zoeken met vertegenwoordigers zorg van onze bewoners om hun persoonlijk op de hoogte te houden van de situatie van hun naaste; 
 • op elke zorgafdeling van de Frankelandgroep inmiddels de mogelijkheid bestaat om te beeldbellen, zodat bewoners en familie op deze wijze met elkaar in contact kunnen staan;
 • we op de zorgafdelingen veel gezellige activiteiten voor onze bewoners organiseren;
 • er buitenoptredens zijn (in tuinen en op parkeerterreinen) die door bewoners via hun balkon of door een open raam te volgen zijn;
 • we alle voorzorgsmaatregelen en zorgvuldigheid in acht blijven nemen om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen.

 

Gezondheidsklachten

Belangrijke informatie voor onze thuiszorgcliënten uit de wijk en in onze (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, DrieLanen, Matlinge, Groen-/Meerzicht en Menuet/Suite

We verzoeken u dringend telefonisch contact met ons op te nemen bij gezondheidsklachten, zoals:

 • neusverkoudheid en/of
 • hoesten en/of
 • keelpijn en/of
 • koorts boven de 37,5 graden.

U kunt bellen met ons TOF-kantoor ( 010 - 707 41 12) of met de afdelingsleiding van de locatie waaruit u thuiszorg ontvangt. Wij bespreken dan met u of, wanneer en hoe wij de zorg voortzetten.

Aangescherpte maatregelen voor cliënten uit de wijk met wijkverpleging  

 • onze verzorgenden/vepleegkundigen dragen handschoenen en een mondneusmasker als u persoonlijke verzorging/verpleging (met lichaamscontact) nodig heeft.

Aangescherpte maatregelen voor cliënten uit de wijk en (aanleun)wooncomplexen Liduinahof, DrieLanen, Matlinge, Groen-/Meerzicht en Menuet/Suite met ondersteuning bij het huishouden 

 • we blijven de ondersteuning bij het huishouden aan onze cliënten in de (aanleun)wooncomplexen leveren. Echter, als u en/of uw hulp luchtwegklachten heeft (neusverkouden, niesen, hoesten) dan wordt het huishoudelijk werk door uw hulp met handschoenen gedaan én wordt u verzocht gedurende de werktijd in een aparte - en niet schoon te maken - kamer door te brengen.

Wat is het coronavirus?

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar.

Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld twee andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Meer informatie

Het RIVM heeft de meest actuele informatie over het coronavirus op hun website staan. Deze informatie is voor ons leidend. Er vinden regelmatig updates plaats, soms zelfs dagelijks.

www.rivm.nl

Binnen de Frankelandgroep kunt u voor meer informatie contact opnemen met:

 • in het weekend:
  de afdelingsleiding
   
 • maandag t/m vrijdag:
  de afdeling maatschappelijk werk van de locatie