Heeft u een klacht?

Onze medewerkers doen er alles aan om u als bewoner/cliënt kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening te leveren. Toch kan het zijn dat u of uw vertegenwoordiger niet tevreden is, bijvoorbeeld over de verzorging of over hoe er met u wordt omgegaan. Dit horen wij graag van u! Van klachten kunnen we leren en waar nodig maatregelen treffen om onze zorg- en dienstverlening (verder) te verbeteren.

Om uw klacht direct, zorgvuldig en vertrouwelijk te kunnen behandelen, hebben we een klachtenregeling opgesteld voor de opvang, bemiddeling en behandeling van uw klachten. Door adequaat om te gaan met uw klacht en naar een passende oplossing te zoeken, hopen we uw vertrouwen te behouden of zo nodig te herwinnen.

De klachtenregeling van de Frankelandgroep is in overeenstemming met de Wet 'Kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz). 

U vindt de klachtenregeling van de Frankelandgroep onderaan deze pagina.