clientportaal

Waar vind ik het cliëntportaal?

Ga naar mijn.frankelandgroep.nl.

Logt u voor de eerste keer in? 
Heeft u al een wachtwoord aangemaakt? 

Een wachtwoord aanmaken

 • Ga naar mijn.frankelandgroep.nl en klik op Wachtwoord opvragen.
 • Voer uw e-mailadres in.
 • Klik opnieuw op Wachtwoord opvragen
Binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail van noreply@plancareweb.nlLET OP: mogelijk komt deze e-mail in uw map met ongewenste e-mails (SPAM) terecht!
 
 • Klik in de e-mail op Wachtwoord instellen
U wordt teruggestuurd naar de inlogpagina van mijn.frankelandgroep.nl
 
 • Vul tweemaal een door u gekozen wachtwoord in en klik op instellen.
Uw wachtwoord is gewijzigd. 
 • Klik op Ga terug naar het inlogformulier.

Inloggen in het cliëntportaal

LET OP: elke keer dat u inlogt dient u een nieuwe beveiligingscode aan te vragen. Dit is een extra maatregel om de gegevens in het cliëntportaal te beschermen. Deze code is één uur geldig.

 • Klik op E-mail om een beveiligingscode te ontvangen in uw e-mail; bovenin verschijnt de melding De authenticatiecode is via e-mail opgestuurd
 • Vul de in uw e-mail ontvangen beveiligingscode binnen een uur in en klik op Log in.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden cliëntportaal

De eerste keer dat u inlogt in het cliëntportaal vragen we u om akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden van het cliëntportaal.

 • Vink het hokje Ik ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden aan en klik vervolgens op Ik ga akkoord met de voorwaarden. U kunt de voorwaarden altijd teruglezen in het cliëntportaal.

gebruikersvoorwaarden
(alleen toegankelijk als u bent ingelogd in het cliëntportaal)

Welke gegevens kan ik inzien in het cliëntportaal?

Nadat u bent ingelogd in het cliëntportaal kunt u het zorgdossier inzien, dat aan uw account is gekoppeld.
 • Klik hiervoor op Mijn zorgdossier links in het venster

Uw zorgdossier bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vandaag
  een overzicht van uw bestaande afspraken, doelen, rapportages en het reanimatiebeleid
   
 • Profiel
  uw algemene (contact)gegevens
   
 • Tijdlijn
  uw rapportages en afspraken op chronologische volgorde.
   
 • Agenda
  uw afspraken en activiteiten
   
 • Rapportages
  de rapportages die inzicht geven in de dagelijkse ontwikkeling in uw gezondheid en welzijn
   
 • Cliëntplan
  hier kunt u uw persoonlijk plan inzien
   
 • Netwerk
  een overzicht met de namen van uw persoonlijke netwerk, afdelingshoofd, persoonlijk begeleider en behandelend arts 

Hoe kan ik uitloggen?

In verband met de bewaking van uw privacy vragen wij u om na het gebruik van het cliëntportaal altijd uit te loggen.

 • Klik op het poppetje rechtsboven in het cliëntportaal;
 • Klik op Uitloggen

Wanneer wordt uw account afgesloten?

In onderstaande gevallen wordt uw account voor het cliëntportaal automatisch afgesloten:

 • één week na vertrek of overlijden van de bewoner;
 • één week nadat de bewoner/vertegenwoordiger zorg schriftelijk aan de Frankelandgroep kenbaar heeft gemaakt de online toegang te willen beëindigen
 • indien de bewoner/vertegenwoordiger zorg zich niet houdt aan de gebruikersvoorwaarden van het cliëntportaal
 • indien de bewoner/vertegenwoordiger zorg op enigerlei wijze in strijd met de wet handelt door zijn wijze van gebruik van het cliëntportaal.

 

Meer informatie

Bent u uw inlogcode kwijtgeraakt of is uw code verlopen?
U kunt contact opnemen met uw persoonlijk begeleider, het afdelingshoofd of de (wijk)verpleegkundige van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep voor het aanvragen van een nieuwe code.