Activiteiten Parkinson

Het expertisecentrum Parkinson biedt de volgende specifieke activiteiten voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun partner of andere mantelzorgers:

Parkinson Cafe

Parkinson Café

Eén keer per twee maanden organiseren we met onze samenwerkende partners een Parkinson Café. Het Parkinson Café biedt lotgenotencontact voor mensen met Parkinson, hun partner en overige mantelzorgers.

Werkboek Doctor Beat

Kunt u door de ziekte van Parkinson moeilijker bewegen? Samen met het ArteZ Conservatorium ontwikkelden we het werkboek Doctor Beat. Dit werkboek bestaat uit drie cd’s met op maat gecomponeerde muziek en praktische beweegoefeningen die u thuis kunt doen. De duidelijke ritmes (zogenaamde auditieve stimulatie) maken bewegen voor mensen met de ziekte van Parkinson gemakkelijk en leuk.

Voor meer informatie over Doctor Beat kunt u contact opnemen met Monique Schenk, muziektherapeut van de Frankelandgroep. Zij is te bereiken via telefoonnummer 010 426 49 25 of via het e-mailadres m.schenk-kuijpers@frankelandgroep.nl

Het werkboek Doctor Beat kunt u bestellen via www.dementie-winkel.nl

Parkinsonkoor

Parkinsonkoor Sparkling

Het Parkinsonkoor Sparkling maakt zingen in een koor voor mensen met Parkinson weer mogelijk! Ademhalingstechnieken, stemvorming, inzingoefeningen, repertoire, toonsoort en ritmiek zijn volledig afgestemd op deze groep.

Elke maandagmiddag oefent het Parkinsonkoor van 13.30 tot 14.45 uur in Frankeland onder begeleiding van de muziektherapeut van het expertisecentrum. Bij dit koor staat het met elkaar zingen en hieraan plezier beleven centraal. Ook worden er optredens gegeven.

Visiteclub

Visiteclub voor mensen met de ziekte van Parkinson

Elke week kunt u deelnemen aan een gezellige visiteclub voor mensen met Parkinson. Tijdens deze middag ontmoet u elkaar en gaat u in gesprek over verschillende onderwerpen.  Deelnemers ervaren het onderlinge contact als zeer waardevol. Daarnaast zijn er bij de visiteclub beweegactiviteiten en recreatieve activiteiten.

Parkinson

Cursus Parkinson? Hou je aandacht erbij!

Het expertisecentrum geeft de cursus ‘Parkinson? Hou je aandacht erbij!’ van de Parkinson Vereniging. Deze cursus van 15 lessen is ontwikkeld door psychologisch adviseur drs. A. Nouws van de Parkinson Vereniging en zijn echtgenote T. Nouws - Mul. Zij ontwikkelden deze cursus, omdat mensen met de ziekte van Parkinson niet alleen te maken hebben met de lichamelijke gevolgen van hun aandoening. Er treden ook geestelijke veranderingen op, met name op cognitief gebied, zoals het verwerken van alledaagse informatie, waarnemen, redeneren en onthouden.

De cursus is er, naast het trainen van het geheugen, ook op gericht om mensen met de ziekte van Parkinson bewust te maken van de genoemde geestelijke veranderingen, hen inzicht te verschaffen in de daarmee gepaard gaande beperkingen en hen te leren hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Parkinson

Cursus Parkinson voor mantelzorgers

Vanuit het expertisecentrum bieden we ook de cursus Parkinson voor Mantelzorgers aan. De cursus omvat zeven bijeenkomsten met als doel mantelzorgers informatie en praktische handvatten te bieden, waarmee zij een goede balans kunnen vinden tussen de zorg die zij als mantelzorger geven en de benodigde ruimte voor eigen bezigheden en ontspanning.

Tijdens elke bijeenkomst is een discipline van ons expertisecentrum te gast, zoals een Parkinson verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog of maatschappelijk werkende. Zij bespreken verschillende onderwerpen waar mantelzorgers in de zorg aan hun naaste mee te maken (kunnen) hebben. Hierbij besteden we vooral aandacht aan het herkennen van veranderingen in het ziekteproces van hun naaste en het soms kwetsbare evenwicht tussen zorg geven en het overnemen van handelingen.